Af Redaktionen

300 millioner europæiske landbrugsdyr sidder lige nu indespærrede i bure. Det skal være slut, mener borgerinitiativ, som Europa-Kommissionen nu skal tage stilling til.

Søer fikseres i bøjler, spædekalve isoleres i enkeltbåse, kaniner, vagtler og høns tilbringer hele livet i bur, ænder og gæs holdes i bure for at blive tvangsfodret til produktion af Foie gras.

Sådan er livet for 300 millioner dyr i Europa. 160 dyreorganisationer har samlet 1,3 millioner underskrifter i borgerinitiativet ’Ud af buret’, som Europa-Kommissionen netop har fået overdraget.

Alene i Danmark er knap en million søer fastlåst mellem tremmer. Mange søer fikseres allerede under brunsten og i starten af deres drægtighed. De er også fastlåst, når de små pattegrise kommer til verden, og mens de dier. Det svarer til mindst en femtedel af deres voksenliv, og for langt de fleste er det meget længere tid.

-Fiksering er et stort overgreb på soen, som stort set ikke kan bevæge sig. Man fratager hende helt basale behov og muligheder for at udleve naturlig adfærd, såsom at bygge rede og udvise moderadfærd over for sine pattegrise. Det er overordentlig vanskeligt at se, hvordan dyrevelfærdslovens formål om at beskytte dyr som levende og sansende væsener kan siges at være opfyldt her, siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

Underskrifterne er nu valideret, og det er derfor pålagt kommissionen at tage stilling til hvorvidt den nuværende måde at holde landbrugsdyr i bur i skal forbydes. Det glæder den globale dyrebeskyttelsesorganisation World Animal Protection Danmark.

-Vi kan simpelthen ikke tillade, at landbrugsdyr lever under så uacceptable vilkår, som vi ser i dag. Heldigvis har danskerne nu bidraget markant til at få de indespærrede landbrugsdyr på den politiske dagsorden i EU. Og det glæder mig som repræsentant for en global organisation, at vi kan bane vejen for reelle løsninger – globalt som lokalt. Nu er det på tide, at politikerne handler, siger Gitte Buchhave, direktør i World Animal Protection Danmark.

Et europæisk borgerinitiativ kræver en million validerede underskrifter fra borgere i EU-landene inden for et år. Det lykkedes sidste år at få indsamlet 1,6 millioner underskrifter, hvoraf 1,3 millioner nu er valideret. I Danmark har de tre organisationer Dyrenes Beskyttelse, World Animal Protection Danmark og Dyrenes Venner stået i spidsen for at få indsamlet over 60.000 validerede underskrifter.

-Vi er stolte over, at så mange danskere har vist deres opbakning for at sikre landbrugsdyrene bedre levevilkår,” siger Peter Mollerup fra Dyrenes Venner.