Af Redaktionen.

 

I den seneste tid er der blevet afdækket en del fejl i forhold til teledata, der blandt andet bruges i kriminalsager. Det har nu ledt til den direkte konsekvens at 7 varetægtsfængslede i en verserende straffesag er blevet løsladt.

Tvivl omkring pålideligheden af disse data, medfører at anklagemyndigheden må udsætte sagen.

En stor del af den pågældende sag var afhængig af teledata som bevismateriale, hvorfor man nu er nødt til at strukturere sagen på ny.

Teledata bruges ofte til at pointere hvor en bestemt mobiltelefon har befundet sig på et givent tidspunkt, men nu viser det sig, at disse data måske ikke er så pålidelige som man har troet.

I den konkrete sag, hvor syv mænd løslades, betyder det dog ikke at mistanken mod de løsladte ændres. De mistænkes stadig at stå bag handel med ca. 30 kg hash.

Desværre er det ikke kun i sager omkring stoffer man har tvivl i forhold til pålideligheden af teledata.

 

Forsvarsadvokaten i sagen om den dræbte Emilie Meng, frygter at fejlen i teledata, kan være en medvirkende faktor til, at man endnu ikke har en konkret mistænkt i drabet på den unge pige.

Den fejl, der findes i rådata fra telemasterne, og som ligger til grund for teledata, kan teoretisk set have medført at man har overset eller fejlplaceret en telefon, der kunne have ledt til en mistænkt.

 

Fejlen i dataene forventes at betyde at mere end 10.000 sager i perioden 2012 til 2019 skal gennemgås igen.