Af Jan Poulsen   Foto: Motorstyrelsen

Bilister får en opkrævning på adskillige tusinde kroner efter Motor-styrelsens kontrol fredag eftermiddag og aften.

En række bilister kan se frem til at modtage en opkrævning på mange tusinde kroner efter Motorstyrelsens kontrolaktioner i Aalborg, Holstebro, Esbjerg og Odense fredag eftermiddag og aften. Motorstyrelsen kontrollerede i samarbejde med politiet bilister i de fire byer for blandt andet at undersøge, om der blev betalt korrekt registreringsafgift af de køretøjer, som blev vinket ind til siden.

-Vi vil i en række tilfælde opkræve fuld registreringsafgift, fordi mandskabsvogne blev brugt privat, selv om de kun må bruges til erhvervsmæssige formål. Derudover standsede vi flere udlændinge, som ikke havde om registreret deres køretøjer, selv om de bor i Danmark. Disse bilister skal også betale fuld afgift, og det kan dreje sig om mange tusinde kroner afhængig af køretøjernes værdi, siger underdirektør Claus Holm fra Motorstyrelsen.

Motorstyrelsens kontrolmedarbejdere så blandt andet også eksempler på, at varebiler på gule plader blev anvendt til privat kørsel i strid med reglerne. Varebiler må kun anvendes til erhvervsmæssige formål, medmindre der er betalt privatbenyttelsesafgift.

-Der er klare regler for henholdsvis erhvervsmæssig og privat kørsel i mandskabsvogne og almindelige varebiler, men vi fik desværre en række kontrolsager med hjem fra vores aktion. Det viser, at der er behov for at styrke regelefterlevelsen på dette område, siger Claus Holm.

Motorstyrelsen har tidligere vejledt om brugen af mandskabsvogne og varebiler og vil nu gøre en ekstra indsats for at oplyse virksomheder om reglerne. Derudover fortsætter Motorstyrelsen med at foretage målrettede kontroller.

Motorstyrelsen foretager løbende kontroller i trafikken i hele landet i samarbejde med de lokale politikredse. Derudover kontrollerer styrelsen blandt andet, om autoforhandleres værdifastsættelser af køretøjer er korrekte, og om virksomheder i branchen afregner den rigtige registreringsafgift.