Af Redaktionen   Kilde Tænk

Passagererne har under corona-nedlukningen valgt andre transportformer for at mindske risikoen for smitte. Nu skal de gradvis vende tilbage til bus og tog, men cirka hver 6. passager vender ikke tilbage i samme omfang.

Det viser en undersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

Under nedlukningen har myndighederne bedt folk om at undgå den kollektive transport, og bruge andre transportmidler for at mindske smittetrykket. Det har betydet et drastisk fald i passagertallet, og ikke mindst et stort tomrum i trafikselskabernes pengekasser.

I takt med at samfundet åbner op, er passagererne så småt på vej tilbage, men desværre ikke dem alle. Ifølge en undersøgelse lavet af Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, er det nemlig kun 80 procent af passagererne, der regner med at vende tilbage til bus og tog i samme omfang som før corona-pandemien. Undersøgelsen er baseret på svar fra 2.939 passagerer, hvoraf mange er hyppige togpassagerer.

At hver 6. passager vil bruge den kollektive transport mindre eller slet ikke, er problematisk, mener Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.

-Det er forståeligt, at en del passagerer stadig er bekymrede for smittefare. På sigt er det dog en stor udfordring, hvis færre har lyst til at bruge bus og tog. Den kollektive transport spiller en nøglerolle i opnåelsen af Danmarks klimamål.

Og den er fuldstændig afgørende for at begrænse den megen trængsel, der er på vejene, og at vi overhovedet kan komme rundt i landet – også de af os, der ikke har adgang til bil, siger Anja Philip.

Blandt årsagerne til, at bus og tog bliver valgt fra, er, bekymringen for at blive smittet, valg af andre transportmidler og et andet transportbehov, fordi de enten arbejder hjemme eller har mistet deres job.

Information, nudging og rengøring er en del af løsningen

I undersøgelsen er de passagerer, der har svaret, at de ikke vil bruge kollektiv transport i samme omfang, også blevet spurgt om, hvad der skal til for, at de vil overveje at vende tilbage alligevel.

Til det svarer de fleste, at der skal være nok togvogne og busser, så der er god mulighed for at holde afstand til medpassagerer samt udviklingen af en Covid-19-vaccine eller flokimmunitet.

Passagererne i undersøgelsen efterlyser derudover, at der er afgange nok, at der bliver lavet tiltag, der sikrer at folk holder afstand og fordeler sig og at rengøring har høj prioritet. Og så peger en del passagerer også på, at der skal ske generelle forbedringer af den kollektive transport, som for eksempel lavere priser, færre forsinkelser og bedre forbindelser mellem, før de vil vende tilbage.

-Det er vigtigt, at der bliver lyttet til passagerernes forslag og bekymringer. For at imødekomme dem, kræver det blandt andet, at selskaberne holder godt øje med udviklingen og sætter ind med ekstra vogne og afgange, når passagertallene forhåbentlig stiger. Og det kræver også, at der bliver afsat ressourcer til ekstra skiltning, afmærkning eller personale, der kan hjælpe passagererne og øge trygheden.

Selskaberne har lavet flere gode tiltag, men der er brug for en samlet indsats og satsning fra politikere, myndigheder og trafikselskaber for at gøre det trygt og attraktivt for passagererne at bruge bus og tog igen, siger Anja Philip.

Som alternativ til bus og tog, svarer 59 procent, at de vil tage cyklen, og 52 procent, at de vil tage bilen i stedet for kollektiv transport.