Tekst og Fotos: Ebbe Salomonsen

Selvom corona lagde en dæmper på dette års grundlovsmøder, blev dagen alligevel fejret i det små i Esbjerg.

Solen skinnede, men der var mørke skyer på himlen lørdag den 5. juni 2021.

Over hele Danmark blev dagen fejret med taler fra en lang række politiske partier, foreninger og bevægelser til sammenkomster hvor der var koncerter og fortællinger og hvor det er en tradition at mødes til et samvær.

Mange taler er koncentrerede om Grundlovens indhold om demokrati og mulighederne for at have indflydelse igennem valg af mennesker der skal repræsentere befolkningen.

Folkebevægelsen Mod EU holder stadig deres Grundlovsmøde i ”Strandparken” i Esbjerg hvor Susanne Dyre-Greensite i sin tale fortalte om EU´s mangel på demokratisk indflydelse for de folkevalgte og om tvivlsomme beslutninger.

Det er en tradition at der bliver afholdt Grundlovsfest i Grundtvigs Kirken. I år var der arrangeret en koncert med ”The Swinging Sisters” som består af:  Signe Juhl, Inger Juhl, Janne Hagen Therkelsen, Bo Møller og Niels Kvist. Der blev spillet svingmusik også kaldt Jazz og der fulgte en række gode baggrunds historier som var et godt krydderi.

Grundlovsfesten blev afsluttet af Vlado Kobas Lenyz der er født i det tidlige Jugoslavien, og kom til Danmark sidst i 60érne som 8- årig hvor det hed ”Gæste arbejder”.

Hans far arbejdede og han voksede op på Vesterbro med alle de fordele og ulemper der er. Hans opvækst i Danmark har ført ham til at blive politibetjent, men han er også opdraget til at være katolik og til opgør med troen til og oplevelsen af at der var en plan med livet.

Grundloven giver mange muligheder og dem skal vi passe på ikke lider skade eller bliver misbrugt – i en tid hvor verden i forvejen er sat på en hård prøve.