Af Redaktionen

Ordblinde elever i 6. klasse får nu også mulighed for at blive optaget i Esbjerg Kommunes ordblindeklasser på Cosmosskolen, hvor tilbuddet i det første skoleår har været til elever i 7.-9. klasser.

Bedre koncentration, faglig udvikling og social trivsel er bare nogle af de positive forandringer, som 15-årige Christine Rask Madsen oplever efter knap et års skolegang i ordblindeklassen.

Normalt går eleverne i ordblindeklasserne i skole på Spangsbjergskolen Cosmos, men under coronakrisen bliver de lige som alle andre elever i 6.-10. klasse fjernundervist derhjemme.

-Jeg kan bedre koncentrere mig i skolen, og jeg har forbedret mig fagligt, fordi jeg kan mærke, at min indsats nytter noget. Derfor er jeg også blevet meget gladere for at gå i skole. Sådan beskriver 15-årige Christine Rask Madsen den forandring af skolelivet, hun har oplevet, siden hun efter sommerferien sidste år tog springet fra sin gamle skole til 8. klasse i Esbjerg Kommunes profilklasser for ordblinde på Cosmosskolen.

I det kommende skoleår får endnu flere ordblinde elever fra hele kommunen mulighed for den samme positive udvikling, når ordblindeklasserne bliver udvidet fra 7.-9. klasse til også at omfatte 6. klasse. Den beslutning har Børn & Familieudvalget og Økonomiudvalget truffet, og udvidelsen skal nu på dagsordenen i byrådet.

Støtte til læringen

Profilklasserne for ordblinde elever startede op i august 2019 med max 16 elever i hver klasse på Spangsbjergskolen Cosmos, hvor eleverne følger de fag og mål, der er for deres klassetrin, lige som de tager del i fællesskabet og aktiviteterne med skolens andre klasser. I ordblindeklasserne er undervisningen tilrettelagt ud fra de ordblinde elevernes behov og hjælpemidler, og lærerne har en særlig viden om ordblindhed, så de kan hjælpe eleverne med at håndtere eventuelle udfordringer og støtte dem i læringen.

Alt det mærker Christine Rask Madsen tydeligt i dagligdagen på skolen. -Lærerne er meget forstående, og vi får den hjælp, vi har brug for, fordi der er tid til os. Der bliver virkelig tænkt over, hvordan opgaverne kan sættes sammen, så de passer bedst til os, og så føler man sig ikke så anderledes, fordi vi alle er i den samme situation og taler meget åbent om det i klassen, forklarer hun.

Kan starte på en frisk

At profilklasserne for ordblinde allerede efter et år kan udvides med endnu en årgang, ser formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen, som et godt tegn.

-Vi får positive meldinger fra både personale, elever og forældre, fordi profilklasserne for nogle elever er den mulighed, de mangler for at starte på en frisk og komme videre i deres faglige og måske også sociale trivsel og udvikling. Det giver god mening at tage 6. klasse med, for jo før vi sætter ind med den rigtige hjælp og støtte, jo længere tid har eleverne til at finde sig til rette og lære på den måde, der passer til dem. Det er vigtigt både nu og her og i det lange perspektiv, når de skal videre i livet med uddannelse og job, slutter Diana Mose Olsen.