Af Sabina Schmidt

I et åbent brev til sundheds- og ældreminister Magnus Heunike (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) opfordrer Dansk Sygeplejeråd sammen med FOA, Overlægeforeningen, Ergoterapeutforeningen og Fysioterapeuterne til, at der iværksættes en national handlingsplan for at hjælpe mennesker, som er smittet med Covid-19, og som lider af senfølger.

Blandt de rapporterede senfølger er fx vedvarende træthed, hovedpine, åndenød, kognitive forstyrrelser og føle- og sanseforstyrrelser. Derfor efterlyser de fem organisationer en systematisk opfølgning for smittede med Covid-19, som oplever senfølger. Derudover efterlyser de en national handleplan, der omfatter opfølgning og udredning samt ensartede tilbud om behandling og rehabilitering.

Senfølger truer jobsikkerhed

Den nationale handleplan skal også sikre at de, der lider af senfølger ikke mister deres job på grund af nedsat arbejdsevne eller langvarigt sygefravær.

Hos videns- og netværkshuset Cabi ser seniorkonsulent Anette Hansen også med bekymring på senfølgerne af Covid-19. Hun opfordrer kommunerne til at bruge de handicapkompenserende ordninger til at fastholde mennesker med senfølger i deres job.

Handicapkompenserende ordninger som eksempelvis personlig assistance kan medvirke til at kompensere for de barrierer, som en person med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan møde i forhold til at kunne varetage sit job.

-Ordningerne har et stort potentiale for at kunne fastholde mennesker med kognitive funktionsnedsættelser som hukommelses- eller koncentrationsbesvær i job. Og det er netop nogle af de senfølger, der desværre er registreret i forbindelse med Covid-19. Derfor er det vigtigt at minde kommunerne om, at ordningerne eksisterer, og at de kan bruges i forbindelse med de her senfølger, hvis følgerne vurderes at være længerevarende, siger Anette Hansen.

Ordninger kan bruges bedre og bredere

Cabi har de seneste fem år haft et særligt fokus på at udbrede viden om, hvordan de handicapkompenserende ordninger kan bruges til mennesker med psykiske eller kognitive funktionsnedsættelser. Cabi har tidligere gennemført et projekt med støtte fra TrygFonden som løftede brugen af ordningerne i 17 kommuner med gode resultater, og netop nu underviser Cabi i endnu 12 kommuner.

-I langt de fleste tilfælde bliver ordningerne brugt til at fastholde mennesker, som har en fysisk funktionsnedsættelse – og det er godt – men ordningerne kan udnyttes endnu bedre. Især over for mennesker, som har en psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, siger Anette Hansen.

-I de 12 kommuner, vi er ude i, giver vi et kompetenceløft til centrale medarbejdere, så de opkvalificeres og får større indsigt i, hvornår og hvordan de handicapkompenserende ordninger kan bruges, fortsætter hun.

Cabis hjemmeside indeholder desuden et tema om, hvornår og hvordan de handicapkompenserende ordninger kan bruges. – Se det via linket her