Af Redaktionen

For anden gang inden for godt et år politianmelder Forbrugerombudsmanden teleselskaberne Hi3G og Telia for ulovligt telefonsalg. Også en række virksomheder, der medvirker som enten leadvirksomhed, leadmægler eller callcenter, er blevet politianmeldt. Telia og Hi3G har accepteret at betale udenretlige bøder på hhv. 575.000 kroner og 475.000 kroner for overtrædelserne.

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt teleselskaberne Telia (Telia og Call Me) og Hi3G (OiSTER) for at have overtrådt forbrugeraftalelovens forbud mod telefonsalg samt markedsføringslovens forbud mod at ringe til indehavere af enkeltmandsvirksomheder, der er tilmeldt Robinsonlisten eller som har frabedt sig markedsføring.

Også en række virksomheder, der fungerer som enten leadvirksomhed, leadmægler eller callcenter, er blevet politianmeldt for at have medvirket til de ulovlige opkald bl.a. ved at sælge leads, dvs. navne og telefonnumre på forbrugere, som ikke har givet gyldigt samtykke til telefonisk markedsføring fra hhv. OiSTER og Telia/Call Me.

De aktuelle politianmeldelser sker på baggrund af opkald foretaget af virksomhederne i 2019. Både Telia (Telia/Call Me) og Hi3G (OiSTER) blev i februar 2019 politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for ulovligt telefonsalg udført i 2018. Efterfølgende har de to teleselskaber betalt bøder for overtrædelserne. De politianmeldte leadvirksomheder samt virksomheden, der fungerer som leadmægler, er også tidligere blevet politianmeldt for at have medvirket til ulovligt telefonsalg.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger: -Vi har gennem længere tid haft fokus på ulovligt telefonsalg og kan nu se, at klagerne over flere af virksomhederne ebber ud. Desværre er der stadig nogle, som ikke overholder reglerne. Det er særligt groft, når der er tale om virksomheder, der tidligere er blevet politianmeldt og har fået bøde for ulovligt telefonsalg.

-Flere af de politianmeldte virksomheder er leadvirksomheder og leadmæglere, som vi tidligere har politianmeldt for at have solgt ugyldige samtykker til andre virksomheder. Det er vigtigt at understrege, at de virksomheder, som indhenter og sælger forbrugeres samtykke videre, også er undergivet lovgivningen.

De nye politianmeldelser vedrører:

  • Telia (opkald fra Telia + Call Me), leadvirksomhederne Toleadoo og Smartresponse samt eGentic som leadmægler. Politianmeldelsen vedrører ét eller flere opkald til 49 forbrugere samt opkald til to indehavere af enkeltmandsvirksomheder. Den ene er tilmeldt Robinsonlisten, og den anden havde gentagne gange frabedt sig fremtidige henvendelser over for Telia. Telia har accepteret at betale en udenretlig bøde på 575.000 kroner for overtrædelserne. Toleadoo og eGentic er begge politianmeldt for at have medvirket til overtrædelse af reglerne i 19 af forholdene, mens Smartresponse er politianmeldt for i 8 af forholdene at have medvirket til overtrædelse af reglerne. Smartresponse har accepteret at betale en udenretlig bøde på 65.000 kr. for deres medvirken. Toleadoo og eGentic ønsker spørgsmålet om deres medvirken behandlet af domstolene.
  • Hi3G (opkald fra OiSTER), callcentret Salesgroup A/S samt leadvirksomheden Leadpartner. Politianmeldelsen vedrører ét eller flere opkald til 50 forbrugere samt opkald til én indehaver af en enkeltmandsvirksomhed, der er tilmeldt Robinsonlisten. Hi3G har accepteret at betale en udenretlig bøde på 475.000 kroner for overtrædelserne. Leadpartner er politianmeldt for at have medvirket til overtrædelse af reglerne i 21 af forholdene

OiSTER har efterfølgende oplyst Forbrugerombudsmanden, at virksomheden ikke længere benytter eksterne partnere til telesalg og lead-generering og ikke har gjort det siden slutningen af 2019.