Danske 15-16 åriges alkoholkultur skiller sig ud i Europa

Af Redaktionen

Siden 1995 har The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) sammenlignet europæiske unges brug af alkohol, tobak og illegale stoffer. Når det kommer til fuldskabskulturen, så har de danske 15-16 årige i flere år ligget helt i top.

Den nyeste ESPAD undersøgelse udgives nu med data fra 2019. Rapporten viser, at ca. 3 ud af 4 danske unge i 9. klasse har drukket alkohol inden for seneste måned, og at der blandt disse i gennemsnit er drukket alkohol 7 gange inden for seneste måned. Dermed overgås Danmark kun af jævnaldrende fra Tyskland og Cypern. De danske 9. klasseelever drikker også mere alkohol ad gangen, og de adspurgte havde i gennemsnit drukket 6 genstande, den seneste gang de drak alkohol.

Undersøgelsen viser desuden, at der ingen forskel er mellem drenges og pigers alkoholkultur, hvor 40 % af de danske 9. klasseelever har været fulde inden for den seneste måned. Til sammenligning er det blandt unge i vores nabolande langt mindre almindeligt at drikke sig fulde, hvor 20 % af de 15-16 årige i Tyskland, 13 % i Finland og 9 % i henholdsvis Sverige og Norge har drukket sig fulde inden for den seneste måned.

Det overrasker desværre ikke enhedschef for forebyggelse og ulighed i Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø:

-Resultaterne afspejler en alkoholkultur blandt børn og unge i Danmark, hvor det at blive ung ofte knyttes sammen med det at drikke alkohol. Modsat andre lande vi normalt sammenligner os med, så er der i Danmark ofte en social accept af, at mindreårige drikker alkohol. Vi ved eksempelvis, at forældrenes holdning til alkohol også spiller en rolle for de unges alkoholvaner. Således drikker børn af forældre med klare holdninger til alkohol mindre end børn af forældre uden klare holdninger, fortæller Niels Sandø.

Niels Sandø understreger desuden vigtigheden af, at der sættes tidligt ind, da et stort alkoholforbrug kan have konsekvenser for børn og unge, både på kort og lang sigt.

På andre områder end alkohol ligger de danske unge tæt på gennemsnittet i de europæiske lande. 14 % af de danske unge i 9. klasse har prøvet e-cigaretter inden for seneste måned, hvilket også er det europæiske gennemsnit. Antallet af danske unge, som er daglige rygere, ligger på 10 %, hvilket også er på niveau med det europæiske gennemsnit. 17 % danske børn og unge har prøvet at ryge hash, sammenlignet med det europæiske gennemsnit på 16 %.