Tekst og Foto: Ebbe Salomonsen

8 klimaplakater er udstillet på Esbjerg Rådhus, en gave fra kunstneren Jan Egesborg, til både Esbjerg Kommune og Hjertet På Rette Sted.

Tirsdag eftermiddag var en lille gruppe inviteret mennesker samlet på Esbjerg Rådhus. I alt 8 kunst klima plakater, skabt af Jan Egesborg og Johannes Töws tilbage i 2009, blev præsenteret  hvor der blev afholdt klimatopmøde i København.

Palle Guldager Kristensen fra Den Danske Bank fortalte i sin velkomsttale, at han havde kendt Jan Egesborg igennem mange år og på et tidspunkt kom Jan og fortalte at han godt ville give disse plakater som en gave til Esbjerg, så de kunne komme til gavn.

Der skulle så kontaktes nogle fonde med videre, for at få denne gave gjort synlig. I den sammenhæng blev foreningen ”Hjertet På Rette Sted” bragt på banen. Borgermester Jesper Frost Rasmussen gav udtryk for sin glæde over gaven fra en meget uventet kant, blandt andet fordi den aktuelle klimaproblematik er en del af Esbjerg Kommunes vision fremover og derfor var det en god måde at bruge disse plakater til den aktuelle situation.

Jan Egesborg selv, fortalte at de var blevet taget godt imod da de kom til Esbjerg og alle hans fordomme om at flytte mod vest fra København var blevet udfordret. Det blev på alle måder en dejlig modtagelse, der var ikke nogen lukkethed, der var en åbenhed og hjælpsomhed og han fik et helt nyt syn på den måde at arbejde sammen på. Samtidig var der en underfundighed og fortrolighed i den måde man omgås hinanden på. Derfor valgte han at give disse plakater som en gave til Esbjerg som tak for modtagelsen.

Lene Memborg stifter og bestyrelsesformand i ”Hjertet På Rette Sted” takkede for gaven og den enestående mulighed for at formidle plakaterne på tryk og sælge dem og lade pengene hjælpe og støtte indlagte børn og unge på Sydvestjysk Sygehus via foreningen, for som hun fortalte, så er der mange ønsker om store forbedringer til afdelingen – ikke mindst legerummet – trænger til den helt store tur.

Plakaterne udtrykker optimisme og en tro på menneskers kreative og teknologiske evner. De udfordringer vi kommer til stå overfor, vil vi overvinde. Selvom det er gået langsomt fremad med at finde løsninger omkring klimaet, er der iværksat flere gode initiativer for at løse klimaproblematikkerne.

Verden er blevet større end det TV viser i deres udsendelser, der er initiativer – både politisk og fra virksomheder i bestræbelserne på at finde at finde løsninger.

Plakaterne giver ikke løsninger eller anvisninger, men god kunst kan bruges til at formidle klimadagsorden på en synlig måde. Derfor er plakaterne en del af formidlingen af et indspark på en menneskelig by, hvor der er ærlighed når vi kører med Taxi. Klimaproblematikken er global og vi skal alle være, men det bliver ikke nemt for på den ene side vil politikkerne stå og forsvare deres særinteresser og på den anden side vil erhvervslivet og aktive innovative grupper finde løsninger og gennemfører dem, og vi kan træde frem og sige ”Vi gjorde det” . Derfor er plakaterne et indspark i debatten og en udfordring til at det er på tide at gøre noget.

[smartslider3 slider=74]