Af Redaktionen

Sporarbejder, trængsel og corona. Den kollektive transport har rigeligt med udfordringer. En ny undersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk viser dog, at flere danskere er tilfredse med bus og tog.

48 procent af danskerne er generelt tilfredse med den kollektive transport. Det er en stigning på 3 procentpoint i forhold til marts 2019 og 7 procentpoint i forhold til 2016. Tallene stammer fra undersøgelsen ’Danskerne, kollektiv transport og grøn omstilling 2020’, som er lavet af Norstat Danmark for Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

Det er 5. gang at danskerne er blevet spurgt til tilfredsheden med den kollektive transport og hvorvidt den kan opfylde deres transportbehov. Begge dele klarer sig bedre end tidligere, og det er rigtig flot i lyset af de ekstra udfordringer med blandt andet utryghed, pladsbilletter og krav om mundbind, som coronakrisen har stillet passagerer og trafikselskaber overfor.

Corona har dog sat sit spor i danskernes transportvaner det seneste halve år. Således svarer næsten hver 3. dansker, at de bruger den kollektive transport mindre end for et år siden. Og det bliver ikke nødvendigvis nemt at få dem tilbage i bus og tog.
Undersøgelsen viser også, at danskerne vurderer bilen som bedre end den kollektive transport, når det gælder vigtige parametre som pålidelighed, hastighed, fleksibilitet og pris. Samtidig svarer 6 ud af 10 danskere, at de gerne vil transportere sig mere klima- og miljøvenligt og næsten 1 ud af 3 vil bruge kollektive transport en del eller meget mere, hvis der sker forbedringer.
Især tre forhold peger danskerne på som vigtige, hvis de skal bruge kollektiv transport mere end i dag, viser undersøgelsen. Det er billigere billetter, lettere adgang til kollektiv transport fra bopælen og hyppigere afgange.