Af Redaktionen

IRF i Sundhedsstyrelsen har udfærdiget nye anbefalinger for valg af lægemidler til behandling af vandladningsbesvær hos mænd.

Næsten halvdelen af alle mænd over 60 år har vandladningsbesvær, og i 2018 indløste danske mænd over 60 år 30 millioner døgndoser af medicin mod vandladningsbesvær (benign prostatahyperplasi). 

IRF i Sundhedsstyrelsen har gennemgået den videnskabelige litteratur om effekt og bivirkninger af den medicin, som bliver brugt til behandling af problemerne.

-De nye anbefalinger skal understøtte at mænd med vandladningsbesvær får den bedste behandling, siger Simon Tarp fra IRF i Sundhedsstyrelsen.

Anbefalingerne indgår i Den Nationale Rekommandationsliste (NRL), hvis formål er at støtte praktiserende læger i valget eller fravalget af specifikke lægemidler til en konkret patientgruppe.

Anbefalingerne er udarbejdet af IRF i Sundhedsstyrelsen i samarbejde med repræsentanter fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Urologisk Selskab og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi.

Se materialet her

Kilder: medstat.dk (ATC koder: C02CA04, G04CAXX, G04CBXX); sundhed.dk (Benign prostatahyperplasi)