Af Redaktionen

Merkur Klimafond har sat ladestandere op ved både Vadehavscentret og Fiskeri- og Søfartsmuseet, så besøgende nu kan få ladet elbilen op under et besøg.

Efter dialog med Esbjerg Kommune har Merkur Klimafond ansøgt om at sætte ladestandere op i kommunen. Det bliver i første omgang ved henholdsvis Vadehavscentret i Vester Vedsted og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Ved hvert sted kan op til seks elbiler lade på samme tid. De nye ladestandere står forholdsvis tæt på indgangene til attraktionerne.

-Jeg er glad for at kunne byde en ny operatør velkommen til Esbjerg Kommune. Med en forventning om 20.000 elbiler på de kommunale veje i 2030, vil der være brug for flere lademuligheder til mange forskellige brugergrupper. Ladestanderne taler til besøgende i vores kommune, som også har behov for at være sikret en stabil ladeinfrastruktur, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen.

Den grønne bilisme spiller en vigtig rolle i kommunens ambitiøse mål om at være CO2-neutral i 2030. Kommunen forventer, at der inden 2025 skal etableres mange flere ladepunkter til elbiler.

Det er første gang, at Merkur Klimafond bevæger sig væk fra de tætbefolkede byområder, og i stedet har fokus på oplevelsessteder.

-Både Vadehavscentret og Fiskeri- og Søfartsmuseet deler en fortælling om livet i havet, hvor klimaforandringerne de senere år fylder mere og mere, når der tales om dyre- og plantelivet i og ved Vadehavet. Det giver god mening at nogle af de første kulturattraktioner i vores kommune, som kan tilbyde lademuligheder til besøgende, netop er vores mest besøgte attraktioner, siger formand for Kultur & Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen.

Fiskeri- og Søfartsmuseet deltager aktivt i Europa-Kommissionens globale koalition “United for Biodiversity”. Mens Vadehavscentret vandt The Meyvaert Museum Prize for Sustainability ved European Museum Award 2020-202, fordi museet udviser en ekstraordinær forpligtelse i forhold til miljømæssig bæredygtighed.

Esbjerg Kommune har vedtog tidligere på året en ny strategi for ladeinfrastruktur, og strategien peger på, at samarbejdet med private ladeoperatører er afgørende for, at ladestanderne etableres de helt rigtige steder. Mens samarbejdet med Merkur Klimafond er helt nyt, passer fondens klimaambitioner godt sammen med Esbjerg Kommunes engagement i den grønne omstilling. Fx er fondens ladestandere kendetegnet ved, at fonden klimakompenserer for den fossile andel af strømsalget, med reelle klimaforbedrende tiltag og et evt. overskud geninvesteres i klimaprojekter.

Direktør i Merkur Klimafond Jesper Kromann kalder det fremsynet af Esbjerg Kommune at prioritere de store turistattraktioner som oplagte steder at have ladestandere:

-Det er helt nødvendigt med en bedre ladeinfrastruktur, hvis vi skal have endnu flere over i elbiler til gavn for klimaet. Derfor er det et vigtigt skridt, at også populære rejsedestinationer kan tilbyde lademuligheder og dermed gøre det stadigt nemmere at vælge elbil – også til de længere ture.

Merkur Klimafond ejer og står for finansieringen af ladestandere, men det bliver ladeoperatøren Spirii, som står for drift og vedligeholdelse af standerne.