Af Sabina Schmidt Foto: Ebbe Salomonsen

Den nye aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet åbner op for at sende de offentligt ansatte på fx tvungen ferie eller afspadsering.

I går formiddag indgik KL og Forhandlingsfællesskabet en aftale, der betyder, at for eksempel hjemsendte kommunale medarbejdere uden opgaver at tage sig af kan blive bedt om at afholde ferie. I perioden fra fredag 27. marts til og med 2. påskedag kan de blive bedt om at afvikle frihed i op til fem arbejdsdage.

Det er også aftalt, at afvikling af ferie eller afspadsering kan pålægges de enkelte medarbejder med dags varsel.

– Vi står lige nu i en helt ekstraordinær situation, hvor det er uhyre svært at forudse, hvordan det udvikler sig. Men allerede nu er det tydeligt at se, at vi også kommer til at stå i en særlig situation på den anden side af krisen. Der bliver formentlig ikke tid til at puste ud og i ro og mag afvikle ferie og afspadseringspukler. Derfor er jeg rigtig glad for, at arbejdsgivere og arbejdstagere kan hjælpes ad med at løse udfordringerne, siger Michael Ziegler, der er formand for KL’s løn- og personaleudvalg.

Der arbejder lige godt og vel en halv million i den kommunale sektor. Ifølge KL er kun cirka 200.000 af dem fysisk til stede på arbejde i disse corona-tider. Hertil kommer alle dem, der arbejder hjemmefra. Men der kommer højst sandsynlig en tid, hvor der bliver stærkt brug for flere hænder.

– Vores medarbejdere arbejder allerede benhårdt og udviser stor fleksibilitet i en svær tid. Men vi har også brug for arbejdskraft på den anden side, hvor vi kommer til at stå med et stort opgaveefterslæb. Derfor har vi også brug for, at de medarbejdere, som arbejdsgiver vurderer, kan afvikle noget afspadsering og ferie nu, gør det, så de står klar, når vi åbner samfundet igen, siger Michael Ziegler.

Ifølge den netop indgåede aftale kan omsorgsdage og seniordage også anvendes efter ønske fra medarbejderen. Arbejdsgiveren beslutter efter dialog med den enkelte ansatte, hvilken type frihed der skal anvendes, samt hvornår friheden skal afvikles. Forhandlingerne blev gennemført sammen med Danske Regioner, som har indgået en tilsvarende aftale. Der er ligeledes lavet en aftale på statens område.

Kilde: KL