Tekst og foto: Ebbe Salomonsen

Elever fra Danmarksgade Skole og medlemmer af Natur Sydvest plantede buske og træer i Østerbyen

Solen skinnede og næsten ingen vind var rammen for en fælles indsats om at plante de første buske og træer til glæde for fugle og mennesker på hjørnet af Darumvej og Grundtvigs Alle i Esbjerg.

Onsdag den 3. november kl. 10 var der opsat pavilloner, redskaber var stillet frem og de mange planter lå i bunker. Tre arealer var gjort klar til at der plantes buske der kan glæde mennesker og dyr.

Elever fra 4A på Danmarksgade Skole og en række medlemmer fra Natur Sydvest var klar til hjælpe med at måle op, slå pæle i og trække snore som dannede rammerne for hvor buskene skulle stå.

Søren Hede Lambertsen fra Esbjerg Byråd havde fået opgaven at starte projektet. Han lagde vægt på at endnu en opgave nu blev sat i gang til glæde for område beboer og han var meget glad for det samarbejde der var omkring at forbedre biodiversiteten. Og glæde sig over at børn og voksne var fælles om opgaven.

Mona Hadrup fra Foreningen Natur Syd Vest bød fortalte om det store arbejde der bliver lavet i samarbejde med Esbjerg Kommunes Vej og Park afdeling og fremhævede at det var helt afgørende at disse projekter kan gennemføres. Det er vigtigt at vise hvad der skal til for at få en spændene biodiversitet med planter der er hårdføre og hører til i Danmark og der er valg arter og sorter der er rige på pollen, nektar og til en lang række dyr og insekter.

Projekter som er støttet af Velux-fonden.

Eleverne fra Danmarksgade Skole fik også en stor tak for at de ville være med til opgaven, og har i en periode arbejdet med biodiversitet.

Niels Buchhave fortalte lidt om hvad der skulle ske.

Men først skulle Mona og Søren plante den første plante i fællesskab.

Børn og Voksne blev delt op i tre grupper og der var plan for hvor de forskellige planter skulle placeres de lave yderst og der høje inde midt i bedet. Der var udvalgt 14 forskellige: Ribs, solbær, hindbær, blågrøn rose, rød kornel, æble-rose, trøst, fugle-kirsebær, hyld, hassel, vildæble, hvidtjørn, almindelig røn og almindelig hæg.

Arbejdet forløb planmæssigt, nogle fik lært ar bruge en spade og en hammer der blev snakket om arbejde og de voksne var gode til at hjælpe når der var en stor sten der skulle fjernes og da planter var på plads, blev der vejet frø af og blandet op med savsmuld og der kunne sås et bunddække som dækkede jorden til foråret og holdt andet ukrudt nede.

Efter 2 timer kunne der takkes af og en stor ros til 4 A fra Danmarksgade Skole for et flot arbejde og så var der også drukket saft og spist småkager og gulerødder.

Et flot projekt er blevet gennemført og Esbjerg Kommunes folk fra Vej og Park planter selv på andre lokaliteter i Esbjerg : Ved Guldagergårdsvej , Natur-kilen ved Hjertingstien og Duevænget. Darum: Ved Mudvadvej Regnvandsbassin.  Ved Sdr. Høgevej/Hedemarksvej .  Egebæk-Hviding: Ved Egebækvej.  Ribe: Ved Mosevej.

I alt 3000 træer og buske blive nu udplantet.