Af Sabrina Schmidt   Foto: Poul Helt

En netop offentliggjort kvalitetsvurderingsrapport fra Slots- og Kulturstyrelsen viser, at det går rigtig godt på Sydvestjyske Museer.
Alligevel har direktør Flemming Just valgt at foretage nogle organisationsændringer.

–  Vi vokser heldigvis, men det gør kravene også, både på det museumsfaglige område og med hensyn til formidling og kommunikation. Vi har derfor valgt at lægge nogle enheder sammen og samtidig styrke kommunikationsområdet.

Tidligere var samlings- og magasinområdet en selvstændig enhed. Den blev i 2019 lagt sammen med Arkæologi og hedder nu Arkæologi & Samling med overinspektør Morten Søvsø som leder. Museumsinspektør Mette Højmark er magasinansvarlig.

Senest er formidlingsenheden og historieenheden blevet slået sammen til Historie & Formidling. Her er overinspektør Lulu Anne Hansen leder, medens museumsinspektør Mikkel Kirkedahl Nielsen er udpeget til formidlingsansvarlig.

For at styrke kommunikationsområdet, ikke mindst i lyset af de nye museer, er der oprettet en ny stilling som kommunikationsansvarlig med reference til direktøren. Det bliver museumsinspektør Anne-Sofie Lundtofte, der får ansvaret for at løfte kommunikationen på nettet, sociale medier, skriftligt materiale m.m.

For godt et år siden oprettede museet også en helt ny afdeling, Marketing og Publikum, med Kenneth Mørk i spidsen. – Det har været en stor succes, således at vi nu på hele det område er præget af samme professionalisme som i de to museumsfaglige enheder, Arkæologi & Samling og Historie & Formidling, siger Flemming Just.

Fakta

Sydvestjyske Museer havde i 2018 en samlet omsætning på 46,7 mio. kr. og rådede over over 46,5 årsværk, heraf 27 videnskabelige årsværk.

Museet har udstillingssteder i Esbjerg, Ribe og Bramming. I 2019 åbnede Jacob A. Riis Museum og i 2020 åbner HEX! Museum of Witch Hunt i Ribe.

Fra 2021 fusionerer Sydvestjyske Museer og Esbjerg Byhistoriske Arkiv.