Af Redaktionen

Det er en stor udfordring for personale på landets hospitaler at give patienter med demens den helt rigtige pleje under en hospitalsindlæggelse.

Den 2. juli forsvarer Anders Møller Jensen sin ph.d. om pleje af patienter med demens under hospitalsophold. Han er tilknyttet VIAs Program for demens under Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi, og indskrevet ved Syddansk Universitet hvor han har skrevet sin ph.d. med titlen: “Caring for patients with dementia in the acute setting – Aqualitative study of patients with Alzheimer’s disease admitted to hospital”.

Baggrunden for Anders Møller Jensens ph.d. er, at flere og flere ældre udvikler demens grundet en højere levealder. Det lægger pres på social- og sundhedssektoren, og allerede nu kan personalet på landets hospitaler mærke udfordringen.

Tal fra OECD viser, at patienter med demens har lavere udbytte af en hospitalsindlæggelse, sammenlignet med patienter uden demens, og de er dyrere at behandle. Med udsigt til at der bliver flere patienter med demens, sætter hans forskning fokus på, at det er påkrævet at finde bedre måder at behandle denne gruppe patienter på hospitalerne.

Han har undersøgt, hvordan personalet håndterer situationen, når mennesker med demens bliver indlagt, og konkluderer, at det er svært for personalet at give patienten en målrettet og personcentreret pleje og behandling. Personalet savner viden om patienten og bruger tid på at indsamle den samme information flere gange, uden det nødvendigvis forbedrer plejen. Det fjerner fokus fra kontakten med patienten og giver dårligere mulighed for at yde en god behandling.

-Det der har overrasket mig mest er, hvor meget sværere helt almene sygeplejeopgaver bliver i det øjeblik, hvor en patient har demens. Jo mere udtalt demensen er, jo sværere får personalet ved at håndtere plejen, fortæller Anders Møller Jensen om resultaterne i sin ph.d.

Patienter er utrygge

Anders Møller Jensens analyse viser, at mennesker med demens ofte er utrygge ved indlæggelsen, og personalet har svært ved at imødekomme deres sociale og psykiske behov. Denne gruppe af patienter har svært ved at huske informationerne, hvilket gør det svært for dem at deltage aktivt i plejen. Nogle patienter resignerer, andre kæmper for at bevare eller opnå kontrol.

Hans interviews afdækker, at personalet finder det vanskeligt at sørge for plejen af patienter med demens under en hospitalsindlæggelse. En del af personalet oplever en række nederlag ved plejen af patienterne og har en oplevelse af, at demensomsorg på hospitaler næsten er umulig. Andre finder det professionelt udfordrende og berigende, når omsorgen lykkes.

-Jeg håber, mine resultater kan bidrage til at udvikle et mere demensvenligt hospitalsvæsen. Blandt andet ved at forstå, hvordan hospitalspersonalet former sit syn på plejen af mennesker med demens, og hvordan patienten oplever indlæggelsen, siger Anders Møller Jensen.

Han har beskrevet sine resultater i fire videnskabelige artikler, der indeholder analyse af en typisk plejesituation under indlæggelse, samt en formidling af personalets og patienters respektive oplevelser i forhold til plejen og omsorgen under hospitalsindlæggelsen.