Af Redaktionen

I starten af 2020 har Kultur & Fritidsudvalget både en ny struktur for kommunens biblioteker og en ny politik for fritids- og idrætslivet på dagsordenen, og i begge sager er det yderst vigtigt for politikerne at få borgernes meninger med, før de træffer en beslutning. Derfor opfordrer udvalget borgerne til at give deres mening til kende i høringen, som er i gang for begge sager.

Hver dag bruger borgerne bibliotekerne i hele kommunen, og når strukturen bliver forandret, har det betydning for borgernes oplevelse af adgang og service på bibliotekerne. Derfor vil politikerne i Kultur & Fritidsudvalget være sikre på at få borgernes perspektiv med, når de skal tage stilling til de to modeller for en ny biblioteksstruktur, der er sendt i høring frem til den 5. februar.

Høringen præsenterer to modeller for en struktur, og i begge løsninger vil der stadig ligge et bibliotek i Esbjerg, Ribe og Bramming, lige som der bliver oprettet 15 selvbetjente biblioteksspots. I begge modeller bliver de nuværende bydelsbiblioteker i Sædding, Kvaglund og Tjæreborg nedlagt, mens der i den ene model til gengæld bliver oprettet tre-fem nye minibiblioteker.

Positiv energi om fritidsliv

Også i sagen om en ny politik for fritids- og idrætslivet ligger det politikerne meget på sinde at blive klogere på borgernes mening under høringen, som løber til udgangen af januar. Det er nemlig en klar ambition for Kultur & Fritidsudvalget, at give alle borgere gode muligheder for at have et aktivt fritids- og idrætsliv. Derfor er det vigtigt, at den nye politik danner en god ramme og bakker op om de ønsker, som borgerne har for deres idræts- og fritidsaktiviteter.

De to sager bliver sendt til høring ved en række interessenter, men Kultur & Fritidsudvalget vil gerne slå et ekstra slag for at borgerne også uden for regi af foreninger, råd og institutioner bringer deres meninger i spil.

-Når vi skal ændre på strukturen for bibliotekerne, vil vi meget gerne høre fra de mennesker, der rent faktisk har deres gang på bibliotekerne, så vi får en ide om, hvad forslagene vil betyde for dem i praksis. På samme måde har vi i fritids- og idrætslivet mange, der dyrker uorganiseret sport eller mødes til aktiviteter uden for klubberne, og dem hører vi ikke fra, hvis vi kun spørger foreningslivet. Derfor har vi i de to sager brug for, at borgerne giver lyd i høringen, så vi er oplyst bedst muligt og får alle perspektiver med i grundlaget for vores beslutninger, siger Peder Tørnqvist, fungerende formand for Kultur & Fritidsudvalget.

Links til høringer

www.esbjerg.dk/om-kommunen/annoncer/hoeringer/biblioteksstruktur

www.esbjerg.dk/om-kommunen/annoncer/hoeringer/politik-for-fritids-og-idraetsliv