Af Redaktionen

Frivillige foreninger og organisationer kan fra i dag søge om tilskud til aflastende aktiviteter der skal tilgodese pårørende til mennesker med demens, fx samboende, hvor ægtefællen passer den demensramte ægtefælle i hjemmet, pårørende til en borger med demens, der bor alene, eller pårørende til plejehjemsbeboere med demens mv.

Den aktuelle situation med COVID-19 indebærer ekstra udfordringer for svækkede ældre, som er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Men de manglende muligheder for aflastende tilbud har også påvirket de pårørende, hvor mange har måtte løfte flere opgaver og oplevet et ekstra psykisk pres med bekymringer og manglende støtte.

Foreninger og organisationer kan med puljen søge midler til aktiviteter og forskellige teknologier og digitale løsninger, som kan aflaste de pårørende.

-Rollen som pårørende til et menneske med demens kan være både psykisk og fysisk belastende, og for mange er den aktuelle situation usædvanlig svær. Pårørende, der bor hjemme med en ægtefælle med demens, har måtte omlægge hverdagen for at forebygge smitte med COVID-19, og mange pårørende til ældre i plejeboliger har fået begrænset deres mulighed for besøg og daglig omsorg. For pårørende til ældre med demens som bor alene, vil muligheden for aktiviteter for den ældre med demens ligeledes kunne give en ekstra tryghed, fortæller Kristian Gribskov fra Sundhedsstyrelsen.

Puljen giver frivillige foreninger og organisationer mulighed for at søge om tilskud til sociale og fysiske aktiviteter for mennesker med demens. Men puljen åbner også op for aktiviteter, hvor de pårørende kan deltage sammen med deres nærtstående med demens eller sammen med andre pårørende.

-Mange pårørende føler et kæmpe ansvar for den nærtstående med demens, og mange har under corona-epidemien været meget alene med deres tanker og bekymringer. Foruden aflastende aktiviteter, kan foreninger og organisationer også søge støtte til at arrangere støttegrupper eller sociale aktiviteter, hvor pårørende kan mødes og dele deres erfaringer og bekymringer med andre pårørende, der er i samme situation, siger Kristian Gribskov.

Alle aktiviteter, der søges tilskud til, skal gennemføres indenfor de gældende sundhedsfaglige retningslinjer for, hvordan man forebygger smitte hos personer med COVID-19, herunder personer med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

Der er afsat 29,5 mio. kr. til en ansøgningspulje i 2020, og der er ansøgningsfrist 12. juni 2020.

Læs mere om puljen og materiale til ansøgning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.