Af Lene Memborg

Mangel på reagenser til test har fået Region Syddanmark til med øjebliklig virkning, at stoppe alle corona test af sundhedspersonalet.

På grund af flere forskellige forhold kan regionerne ikke love alle medarbejdere inden for sundhedsvæsenet at blive testet for coronavirus.

Det er dels midlertidige forsyningsproblemer, samt det store pres der er på kapaciteten, oplyser Danske Regioner.

Derfor har Region Syddanmark, valgt – midlertidigt – at stoppe for test af sundhedspersonalet på grund af mangel på reagenser til test.

Meldingerne kommer, efter at Sundhedsstyrelsen forleden opdaterede sine retningslinjer om håndtering af Covid-19, der er den sygdom, man får af at være smittet med coronavirus.

I retningslinjerne hed det, at medarbejdere i sundhedsvæsenet, der varetager kritiske funktioner og udviser let til moderate symptomer på Covid-19, kan blive udredt og eventuelt testet for coronavirus, hvis arbejdsgiver og læge vurderer, at der er brug for en hurtig raskmelding.

Men på grund af den alvorlige situation kan det være nødvendigt for en region at prioritere at teste de danskere, der er mest alvorligt syge, og ikke medarbejdere i sundhedsvæsenet, ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte, der har let til moderate symptomer.

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), finder det helt forståeligt, hvis man som medarbejder er bekymret og ønsker at blive testet. Men samtidig understreger hun, at det er nødvendigt for sundhedsvæsenet at bruge testressourcerne med omtanke.

– Jeg har fuld forståelse for, at medarbejdere på både hospitaler og plejehjem kan føle sig usikre og nervøse over, om de bliver smittet eller kan smitte andre, når de er på arbejde.

– Det er dog langtfra alle af dem, der ønsker at blive testet, som lever op til kriterierne for test af medarbejdere, slutter Stephanie Lose.