Af Redaktionen

Vil det være en fordel at vælge en syntetisk frem for en mineralsk smøreolie? For mange vil det, mener energiselskabet OK. Især hos virksomheder, hvor man anvender gearolier og hydraulikolier.

Det kan være svært at forklare, hvad forskellen er på et syntetisk og et mineralsk smøremiddel, og om der er fordele ved at anvende det ene frem for det andet. Smøremiddeltekniker Mikael Erlandsen fra energiselskabet OK kommer med en forklaring. -Overordnet fortæller han, at den syntetiske olie er en sammensætning af molekyler, som giver en mere kontrolleret og ensartet struktur og dermed forudsigelige egenskaber.

“- Syntetiske baseolier fremstilles af råolie eller naturgas. Råoliens molekyler brydes ned i mindre bestanddele. Disse små dele samles derefter i større molekyler med ønskede egenskaber. Fordelene er, at smøremidlet har bedre egenskaber både ved høje og lave temperaturer og desuden længere levetid. Nogle syntetiske basisolier kan også fremstilles af fornybart råmateriale, såsom naturlige fedtstoffer.”

Mineralsk olie
Omkring den mineralske olie, forklarer Mikael Erlandsen, at den er mere uensartet i sin struktur og har en dårligere flydeevne end syntetisk. Mineralolierne fremstilles ved raffinering, destillation af råolie og en række efterbehandlingstrin.

”Ved raffinering af en råolie kan man nemt sige, at man adskiller og sorterer de komponenter, som olien består af. Komponenterne sorteres efter kogepunktet,” siger Mikael Erlandsen.

Han fortæller videre, at det i praksis betyder, at man får en række forskellige produkter med forskellig viskositet. Produkter med lav viskositet, som benzin og diesel, bruges som brændstof, mens de tungere og tykkere komponenter anvendes eksempelvis til smøremidler eller asfalt.

Kan øge effektiviteten

En af fordelene ved at vælge syntetiske produkter kan være, at energiforbruget er mindre. Syntetiske produkter har desuden længere levetid og på den måde kan det give mulighed for længere skifteintervaller.

Naturligvis er det ikke på alle maskiner, det vil give mening at anvende en syntetisk olie, men det er værd at gennemgå sine maskiner sammen med en professionel rådgiver. Derefter kan der så lave en vurdering på om det vil være rentabelt at skifte til syntetiske produkter baseret på de aktuelle driftsbetingelser.

”Det vigtigste er, at kunden får den rigtige rådgivning, og for at give den skal vi ofte ud og se på maskinerne for at anbefale det ene produkt frem for det andet,” siger Mikael Erlandsen.

Fordele ved syntetiske smøremidler:

  • Bedre egenskaber ved kulde og høje temperaturer
  • Kontrolleret og ensartet molekylestruktur, som giver forbedrede egenskaber
  • Lavere friktion giver lavere arbejds temperaturer og betyder energibesparelser
  • Syntetiske produkter har længere levetid og giver længere skifteintervaller