Af Redaktionen  

Sidste år lancerede Dansk Folkehjælp deres nye initiativ, Skolestarthjælp, der medvirker til, at børn fra fattige og udsatte familier får mulighed for at starte deres skolegang på lige fod med alle andre børn. I 2020 søgte 1.275 familier, hvoraf 500 modtog Skolestarthjælp, der bl.a. består af en skoletaske, drikkedunk og madkasse, let-læsebøger og en tablet, samt gavekort til køb af nyt tøj og læringsmidler. I år er ansøgertallet steget med hele 21%, men alligevel kan Dansk Folkehjælp sikre, at alle 1.500 godkendte ansøgerfamilier modtager Skolestarthjælp.

Det er som bekendt det første indtryk, der har det med at hægte sig fast. Denne omstændighed gælder også for børn, der starter i skole, hvor risikoen for at blive offer for social stigmatisering er større blandt fattige og socialt udsatte børn. Det handler derfor om at komme bedst muligt fra start på lige fod med alle andre børn, hvis den sociale trivsel og de gode venskaber skal sikres de bedst mulige vilkår.

Sådan lyder den grundlæggende erkendelse, der sidste år fik Dansk Folkehjælp til at lancere sit nye initiativ Skolestarthjælp. I praksis består hjælpen af en pakke, som indeholder en skoletaske, et penalhus, en madkasse, en drikkedunk, bøger og opgavehæfter, tablet samt to gavekort til nyt tøj og læringsmidler til første skoledag. Sidste år havde pakken en værdi af 1.500 kr., men i år er pakkerne en tredjedel større og har således en værdi på 2.000 kr.

I 2020 var der 1.275 ansøgerfamilier, men der var desværre kun økonomi til at uddele 500 hjælpepakker. I år er antallet steget med hele 21%, og alligevel vil samtlige 1.541 godkendte ansøgere modtage hjælp.

En sjældenhed at samtlige ansøgerfamilier kan modtage hjælpepakker
Hos Dansk Folkehjælp er man stærkt taknemmelig for støtten og opbakningen fra både private og offentlige donorer, der gør det muligt at uddele Skolestarthjælp til alle godkendte ansøgere – særligt fordi uddannelse og trivsel i skolen er en af de mest afgørende faktorer for at nedbryde negativ sociale arv. Generalsekretær Klaus Nørlem udtaler:

”Der er mange måder, vi kan måle og diskutere fattigdom på, men det er efterhånden altment kendt, at en god skolegang og uddannelse er afgørende for børn fra fattige og udsatte familier, hvis de skal have mulighed for at komme ligeså godt fra start som deres klassekammerater. Dét, der ofte fylder allermest ved vores forskellige indsatsområder, er tanken om alle de familier, vi ikke kan hjælpe – hovedreglen er nemlig, at der altid er flere familier, der har brug for hjælp, end dem som vi rent faktisk har ressourcer til at hjælpe. Derfor er det en både lykkelig og sjælden situation, vi denne gang står i, nu hvor vi har mulighed for at give Skolestarthjælp til alle familier. Det viser også, at uddannelse og skolegang er et vigtigt område, som vi alle kan forholde os til.”

Uddannelse er adgangsbilletten til et godt voksenliv
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har kortlagt, at hver femte 25-årige i 2021 ikke har fuldført mindst en ungdomsuddannelse. Det er et stort problem, da uddannelse er vejen ind på arbejdsmarkedet og dermed billetten til et godt voksenliv og selvforsørgelse.

Børn af ufaglærte forældre har mere ondt i skolelivet end børn af forældre, der har en uddannelse, og samtidig peger AE-rådet på, at børn fra familier, hvor forældrene har korte uddannelser og dårlig arbejdsmarkedstilknytning, generelt har markant dårligere chancer for selv at få en uddannelse. Skal den problematik bekæmpes, skal man sætte tidligt ind, og her er folkeskolen naturligvis nøglen. Derfor er det lige præcis på første skoledag, at Dansk Folkehjælps Skolestarthjælp prioriterer at tilbyde hjælp.

30% af børnehaveklassebørn: Det var svært at starte i skole
Egmont Fonden er en af de fonde, der har støttet Dansk Folkehjælps Skolestarthjælp i år. Fonden står bag Egmont Rapporten, som i 2019 kortlagde, hvor vigtigt det er at fokusere på, at børn får den bedst mulige skolestart.

Rapporten viste bl.a., at 22% af de adspurgte børnehavebørn forventede, at det ville blive svært at starte i skole, og 30% af børnehaveklassebørnene angav, at det faktisk var svært at starte i skole. Dertil angav hvert niende barn i børnehaveklassen og 1. klasse, at de trives dårligt i skolen, mens rapporten viste, at udfordringer ved skolestart kan følge børn senere hen i deres videre skole- og uddannelsesforløb.

”Skolestart er en skelsættende begivenhed i et barns liv. Vi ved, at følelsen af at være en del af fællesskabet er afgørende for en god skolestart set fra børnenes perspektiv,” forklarer Henriette Christiansen, som er direktør i Egmont Fonden. Hun fortsætter:

”Når man som barn skal føle sig som en del af fællesskabet, er det vigtigt, at man har det rette udstyr – såsom en god skoletaske og et flot penalhus. Med Skolestarthjælp er Dansk Folkehjælp dermed med til at sikre, at børn fra fattige familier kan møde op på første skoledag med de samme midler som alle de andre børn.”

Fakta om Skolestartshjælp

 • For andet år i træk tilbyder Dansk Folkehjælp Skolestartshjælp
 • Dansk Folkehjælp var den første organisation i Danmark, der tilbød hjælp til første skoledag
 • I 2020 modtog 500 familier Skolestarthjælp
 • I år modtager 1.541 familier Skolestarthjælp, hvilket udgør alle ansøgerne
 • Ansøgertallene fordeler sig på regionerne således:
 • Nordjylland: 145 ansøgere.
 • Midtjylland: 304 ansøgere.
 • Syddanmark: 414 ansøgere.
 • Hovedstaden: 366 ansøgere.
 • Sjælland: 314 ansøgere.
 • Familierne modtager en pakke til en værdi af 2.000,-
 • Pakken består af en skoletaske, penalhus, madkasse, drikkedunk, let-læsebøger og opgavehæfter samt to gavekort til første skoledagstøj/læringsmidler og en tablet.
 • Skolestarthjælp er iværksat med støtte fra Egmont Fonden, Ole Kirk’s Fond, REMA 1000, Elgiganten og GoGift, H&M samt Bog&Idé.