Af Redaktionen

Udenrigspolitikken vil sætte et markant aftryk på den strategiske varmeplan, som Esbjerg Kommune barsler med. Allerede nu løftes sløret for den mulige udrulning af fjernvarmen for at komme bekymrede husejere i møde.

Inden sommer vil Esbjerg Kommune være klar med et udkast til en ny strategisk varmeplan, som sætter rammen for, hvordan kommunen ønsker, at den kollektive varme skal udbredes. I første omgang har udgangspunktet været, at planen skal være et redskab til at nå kommunens klimamål om at være CO₂ neutral i 2030. I lyset af den akutte situation i Ukraine er energipolitik blevet knyttet meget tæt sammen med sikkerhedspolitik, og det får nu indvirkning på den lokale politik, som den kommende strategiske varmeplan skal afspejle.

En af de indledende øvelser i forhold til den kommende strategiske varmeplan har været at se på, hvilke lokalområder hvor den kollektive varme med fordel kan udbredes, hvor det er muligt at etablere lokalvarme og hvor det forsat skal være individuelt opvarmning.

-Forståeligt nok har mange henvendt sig til Esbjerg Kommune for at finde ud af, hvilke andre varmekilder, der kunne komme på tale, og her er mit svar, at vi er i fuld gang med arbejdet, der viser vejen. Vigtigst er det lige nu, at man i sin iver for at forkaste naturgassen ikke får truffet et forhastet valg. Der skal stadig både tages højde for økonomi og klima. Derfor vil vi give borgerne i kommunen et overblik over, hvor fjernvarmen er på vej eller hvor individuelle løsninger giver bedre mening, siger Jørgen Ahlquist, formand for Klima & Miljøudvalget.

Oversigten vil Esbjerg Kommune snarest offentliggøre på hjemmesiden esbjerg.dk for at imødekomme de husejere, som er afhængige af naturgas.

Den tilgang bakkes op af borgmester Jesper Frost Rasmussen, som også er formand for Dansk Fjernvarme.

-Arbejdet med at forberede den strategiske varmeplan har været i gang gennem nogle måneder, og den seneste måned med krig i Europa understreger behovet for at få en afklaring hurtigst muligt. Derfor opfordrer jeg stærkt alle borgere til at tage fat i de lokale fjernvarmeselskaber, hvis man bor i et fjernevarme-egnet område. Det er langt den bedste løsning fremfor at investere i individuelle løsninger. På nationalt plan er der brug for at speede processerne, der muliggør hurtig handling, op. Der er lige nu en række barrierer som både KL og Dansk Fjernvarme adresserer overfor de statslige myndigheder, så vi hurtigt og effektivt kan få godkendt de nye fjernvarmeønsker, uddyber Jesper Frost Rasmussen.