Af Sabina Schmidt

Danske forskere og virksomheder har nu mulighed for at søge om støtte til projekter med fokus på digitalisering til den grønne omstilling gennem et nyt Mission Innovation-initiativ. Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter dansk deltagelse i initiativet.
Digital innovation spiller en rolle i alle led af det europæiske energisystem på vejen mod EU’s klimamål for 2050. Det gælder fx inden for sektorkobling, forsyningssikkerhed og arbejdet med at sikre billigere grøn energi til Europas borgere og industrier.

For at accelerere nye digitale energiteknologier er der i slutningen af 2020 lanceret en ny indkaldelse, der henvender sig til forskere og virksomheder i Danmark og i 20 andre lande. Der er afsat 1,3 millioner euro til dansk deltagelse i indkaldelsen, der har fået titlen EnerDigit. Denne er etableret af EU-kommissionens støtteprogram ERA-Net Smart Energy Systems (SES) og det globale initiativ Mission Innovation. EUDP håndterer danske ansøgeres engagement i indkaldelsen.

Potentielle projekter kan have fx handle om digital infrastruktur, energieffektivisering eller sektorkobling. For alle projekter gælder det, at de skal omhandle digitalisering, der fremmer den grønne omstilling i Europa.

Sådan søger du
Alle potentielle ansøgere skal tilkendegive deres interesse for indkaldelsen til ERA-nets sekretariat for Smart Energy Systems (SES) og søge vejledning hos EUDP inden den 17. februar 2020. Hvis du overvejer at ansøge, opfordrer EUDP dig til at kontakte fuldmægtig Henrik Tønder Aaberg Friis for råd og vejledning: +45 33 92 77 99 // htaf@ens.dk

Den fulde ansøgning skal indsendes til både EUDP og ERA-Net SES sekretariatet senest d. 15. marts 2021. Krav og vurderingskriterier til ansøgninger til Mission Innovation fremgår af MICall20-indkaldelsen.
Du kan læse mere om vurderingskriterier og krav til ansøgningen på EUDP’s hjemmeside, hvor du også finder information om ansøgningsprocessen.
Ansøgning hos EUDP skal ske via EUDP’s ansøgningsportal ved brug af dit medarbejder Nem-ID fra din virksomhed. Du kan IKKE bruge dit private Nem-ID. Krav og vurderingskriterier til ansøgninger hos EUDP følger i indkaldelsesmaterialet EUDP 2021-I, der offentliggøres i begyndelsen af januar 2021.