Køber du lækre og dyre ting på ferien, skal du være OBS på afgifterne!

Af Lene Memborg

De fleste ved, at det kan udløse både told og moms hvis man handler på nettet. Men de færreste er bekendte med at det er de samme typer regler, om end mere lempelige, der gælder også for varer købt i udlandet i forbindelse med forretningsrejser eller sommerferien.

Rejsegodsreglerne foreskriver, at rejser du ind i et land med fly, så skal du betale told og moms, hvis du har købt varer i udlandet for mere end 3.250 kr. Rejser du ind med bil, bus eller tog er grænsen kun på 2.250 kr.

Det er derudover et krav, at varerne er en del af dit personlige rejsegods og selvsagt også kun er til eget personligt brug. Dog er der særlige regler for alkohol og tobak.