Af Redaktionen   Kilde: Forbrugerrådet TÆNK

 

Unge i Danmark har svært ved at tale om økonomien. Langt de fleste unge undgår helt at tale med vennerne om netop det emne. Især for unge under uddannelse er det ubehageligt at logge ind på netbank, for den lave indtægt er ofte problematisk.

En ny undersøgelse fra YouGov for Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden viser at hver 3. ung oplever det som ubehageligt at tale om økonomi. Undersøgelsen viser også at ca. hver fjerde af de unge pynter lidt på deres økonomi når samtalen falder på denne.

”Når unge pynter på deres økonomi, er de med til at skabe urealistiske forventninger over for hinanden om, hvad man som ung skal have råd til. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at unge har svært ved at sige nej til deres venner. Og det bliver ikke nemmere, hvis man har en forestilling om, at alle andre har råd. Derfor er det vigtigt at tale ærligt om det. Ellers kommer vi aldrig de her problemer til livs,” siger Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.

De unge opfatter økonomi som noget tabubelagt, både fordi de opfatter det som en privat sag, men også fordi de synes det er pinligt at tale om.

 

”Det går ud over trivslen hos de unge, når der er rod i økonomien. Et godt skridt til at få styr på pengene, er at tale om det. Det er derfor vi med kampagnen ’Tal om din økonomi, før prisen bliver for høj’ vil prøve at bryde tabuet om økonomi og få unge til at tale med venner og familie om deres økonomi – også når de ikke har styr på den. Dermed mindsker de nemlig risikoen for at havne i gældsproblemer,” siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Undersøgelsen er foretaget blandt 1.006 kvinder og mænd mellem 18 til 30 år af YouGov for Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden i perioden 6. juni til 10. juni 2019.

Den 19. august lanceres kampagnen ” ’Tal om din økonomi, før prisen bliver for høj’ der har til formål at hjælpe unge med en stram økonomi, til at tale om det, samt at søge hjælp til et bedre overblik, så de fremadrettet undgår at havne i gæld.

 

Fakta:

I 2014 etablerede Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden partnerskabet ’Plus på kontoen’, som har til formål at sikre økonomisk trivsel og forebygge gæld blandt unge mellem 18 og 30 år. Gennem partnerskabet er det blandt andet dokumenteret, at unge med rod i økonomien har dårligere trivsel end andre unge. Samt at unge, der har et netværk at tale med i tilfælde af økonomiske problemer, har lavere sandsynlighed for at havne i gældsproblemer, end unge der ikke har et sådant netværk.