Af Redaktionen

Du kan beskytte udbetalte erstatninger fra kreditorer ved at indsætte pengene på en særlig kreditorbeskyttet konto.

Har du – eller måske du er igang med – at få udbetalt store erstatninger ved tab af erhvervsevne, tab af forsørger, godtgørelse for svie og smerte eller erstatning fra patientforsikringer, bør du principielt – uanset din økonomi – indsætte pengene på en særlig kreditorbeskyttet konto.

Kreditorbeskyttelsen betyder, at dine kreditorer ikke kan gøre udlæg i de penge, du har stående på kontoen.

Kontoen opretter du i dit pengeinstitut, men det er vigtigt, at du alene har penge stående på kontoen fra udbetalte erstatninger. Indsætter du penge fra andre kilder, bortfalder kreditbeskyttelsen. Sørg også for, at selve udbetalingen sker direkte til kontoen, og rådgiv dig eventuelt med din egen bank.