Af Lene Memborg

Efter man indførte førtidspensions-reformen i 2013 dør langt flere danskere, i de første par måneder efter, de har fået førtidspension. Det viser helt nye tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Næsten fire procent af de borgere, der får tildelt førtidspension, når at dø inden for det første halve år, efter de har fået tilkendt pensionen, hvilket er tankevækkende tal. Det fremgår af et svar, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har givet på en række spørgsmål fra Alternativets beskæftigelsesordfører, Torsten Gejl.

– Tallene viser, at systemet er blevet strammet så meget, at de mest syge i vores samfund bliver udsat for en meget uværdig behandling, siger Torsten Gejl til A4 Nu.

Han opfordrer Peter Hummelgaard (S) til at tage de nye tal med i overvejelserne, når han som bebudet skal evaluere og måske ændre på de udskældte reformer af førtidspension og fleksjob, som blev indført under Helle Thorning-Schmidts (S) regering, og trådte i kraft i 2013.

Helt præcist dør 3,8 procent indenfor det første halve år, efter de er blevet tilkendt førtidspension. Før reformen i 2013 var andelen på 2,4 procent. Det svarer til en stigning på over 50 procent.

Det skyldes, at det efter reformen er blevet langt sværere at få tildelt førtidspension.

Syge borgere skal samtidig vente i længere tid på førtidspension end tidligere, fordi de nu som regel skal igennem et eller flere ressourceforløb for at klarlægge arbejdsevnen.

Det forklarer Iben Nørup, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.

– Det betyder, at dem, der modtager førtidspension, alt andet lige er meget mere syge, end gruppen var tidligere. Dermed er der også nogle i systemet, som er tættere på at dø af deres sygdom, siger Iben Nørup.

Det forklarer Iben Nørup, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Hun har forsket i vilkårene for syge og udsatte danskere i beskæftigelsessystemet.

Forskeren hæfter sig ved, at overdødeligheden er meget høj for mennesker i alle de grupper, der er spurgt til – blandt andet folk på ressourceforløb, i jobafklaringsforløb og for kontanthjælpsmodtagere.

– Man kan ikke konkludere, at det er systemerne eller ydelserne der gør, at folk dør. Men man kan godt diskutere, hvor grænsen går for, hvem det giver mening at lave en beskæftigelsesindsats for. Er det rimeligt eller problematisk, at de her mennesker ikke har fået førtidspension noget før?, siger Iben Nørup.

Torsten Gejl frygter, at førtidspensionsreformen har været skyld i, at der er alvorligt syge danskere, som fejlagtigt sidder fast i jobsøgnings-forløb. – Ud fra tallene frygter jeg, at der er terminalt syge i hundredvis eller tusindvis i beskæftigelsessystemet, som ikke burde være der. Når man er døende, bør man være hos sin familie, og ikke få afprøvet sin arbejdsevne.

Han understreger samtidig, at han har planer om at stille opfølgende spørgsmål til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard for at nå til bunds i sagen.

Kilde:  A4 Nu