Af Redaktionen

 2020 har ikke været et nemt år for unge rent økonomisk. Det fremgår af en ny rapport fra Finans Danmark og Forbrugerrådet Tænk om unges økonomi i en coronatid. Coronakrisen og nedlukninger af brancher som fx servicebranchen og hotel – og restaurationsbranchen har ramt mange unge på økonomien.

Ifølge rapporten, så oplever hver fjerde ung, at coronakrisen haft negativ påvirkning på deres jobsituation og hver tredje har oplevet indtægtsnedgang under coronakrisen. Sammenlignet med resten af befolkningen, blev særligt unge med deltidsjob hårdere ramt af krisen, ligesom mange unge ledige havde svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Rapporten viser, at de fleste unge har klaret sig gennem krisen uden store økonomiske udfordringer og uden at gældsætte sig.

Men hver tredje ung er blevet påvirket økonomisk af coronakrisen. De har enten måtte optage lån, bruge af opsparingen eller få økonomisk hjælp af familien eller venner.

-Rapporten viser, at krisen har ramt arbejdsmarkedet for de unge ekstra hårdt. Derfor skal vi som samfund være ekstra opmærksomme på, at de unge, som har oplevet økonomiske udfordringer ikke står helt alene med deres bekymringer – ikke mindst i denne tid. Vi ved, at det påvirker ens trivsel meget negativt, hvis man er økonomisk presset. Og vi ved, at de økonomiske problemer kan forfølge unge langt ind i voksenlivet. Når det samtidig er meget svært for unge at tale om deres økonomi og indrømme, at man måske ikke helt har styr på den, må de, der står omkring den unge, bidrage til at få talt om problemerne og komme tilbage på sporet, siger Anja Philip, formand i Forbrugerrådet Tænk.

Ligesom indkomsten er de unges forbrug også faldet under nedlukningen. Rapporten viser samtidig store ændringer i unges forbrugsmønstre.

Coronakrisen har medført, at særligt forbruget knyttet til de unges sociale liv – cafeture, byture og rejser – er faldet meget, mens unges forbrug online og forbrug relateret til gaming, spil og TV er steget.

Rapporten viser desuden, at mange unge – med lidt hjælp fra familie og venner – har en robust økonomi og derfor kan holde skindet på næsen i en situation med ledighed i en kortere periode – uden at der opstår væsentlig risiko for betalingsproblemer og behov for lån til at dække et underskud.

Undersøgelsen viser, at de fleste unge har klaret sig rigtig godt, og relativt få har måtte gældsætte sig for at få økonomien til at hænge sammen. Det viser, at størstedelen af de unges økonomi er robust nok til at håndtere periodisk ledighed, ved at bruge opsparing og få støtte fra deres netværk. Samtidigt bekræfter undersøgelsen, at unges forbrug er knyttet tæt til deres sociale liv, og det har jo meget naturligt været begrænset under coronakrisen. For unge, der har mistet jobbet, tyder det på, at den særlige situation har gjort det nemmere at indrette deres forbrug til den ’nye’ økonomiske virkelighed. Det er vigtige erfaringer, som jeg håber, de unge kan bruge i fremtiden, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

Rapporten Unge, gæld, forbrug og opsparing er netop udkommet i anledning af, at det i uge 11 er Pengeuge.