Af Redaktionen   Foto: Per Finn Nielsen

Påsken ude i naturen er naturligvis meget andet end dunede gule påskekyllinger. Det er yngletid og fra nu og de kommende uger frem vrimler det med nye kuld i alle størrelser og afskygninger. Hos fuglene har de fleste arter travlt med at færdiggøre rederne, mens andre allerede har lagt deres æg. En del af dem er hjulpet på vej gennem resultaterne af de mange naturprojekter, der arbejdes med ude i Danmarks Nationalparker.

Fuglenes naturlige ynglesteder er under pres og mange steder forsvinder de helt. Først og fremmest fordi vi mennesker er dygtige til at udnytte pladsen til vores egen fordel, mens støj, forurening og almindelig mangel på hensyn også er en udfordring for fuglene.
Endelig udnytter en række rovdyr også vi menneskers behov for god infrastruktur, og kan dermed lettere skaffe sig adgang til øer og andre steder, som tidligere var sikre ynglesteder for fuglelivet.

I Danmarks Nationalparker arbejdes der med en lang række naturprojekter, der alle har til formål at forbedre leveforholdene for de arter, som har det sværest. Vis hensyn
Men som gæster i naturen kan vi også gøre meget. For yngletid er også hensynstid og derfor er det vigtigt at både fugle og pattedyr får fred til at opfostre næste generation.

I de mest sarte naturområder gælder der særlige adgangsbegrænsninger i yngletiden og det er derfor afgørende for fuglenes ynglesucces, at de overholdes.

Husk også altid at have hunden i snor. De fleste eng- og vadefugle bygger deres reder på jorden eller lægger simpelthen æggene direkte på jorden. Kommer der en hund i nærheden, tager de ynglende fugle flugten, med stor risiko for at æggene går til og ungerne dør.

Nyd fugleugerne på afstand og digitalt
Foruden at overholde yngletidens særlige adgangsbegrænsninger, er det generelt til fordel for fuglenes ynglesucces, at man holder sig på behørig afstand af dem.
Kan man alligevel ikke stå for nuttede dunede fugleunger, der indtager verden, har teknologien de senere år gjort det muligt at følge dem tæt.
Der findes en perlerække af reder med aktive webcams i. Og der er snart sagt ikke den fugl, som ikke kan opleves direkte fra reden. Vi omtaler et par eksempler herunder.

Danmarks Nationalparker ønsker glædelig påske og en tryg ynglesæson.