Af Peter Fisker 

Snæblen, den nærmest uanselige lille laksefisk, som du – kære læser – måske aldrig har hørt om, lever om end, en truet og dermed ulykkelig skæbne, lige i din ”baghave”.

Snæblen er en af Danmarks mest truede arter og det til trods for, at den faktisk har hørt til i vores natur, i mindst 11000 år. Som sagt, en uanselig lille fiskefætter, medlem af laksefamilien og hjemmehørende i… Vadehavet.

Gydningen – reproduktionen – foregår kun i de store vandløb, som har deres udløb i Vadehavet. Danmark har derfor en kæmpe forpligtigelse til, at forsøge, at redde disse helt unikke fisk, og lamperne lyser faretruende rødt.

Historien

Snæblen, har altid levet sit tilpassede liv i Vadehavet, fra Ho Bugt i Nord til Den Helder i Holland i Syd. Desværre har forandringer og forurening, udretning af vandløb, opstemninger med mere gjort at fisken tilpasningsevne, ikke rakte til, langsom – men sikkert – forsvandt, gydepladserne og dermed fisken og nu i 2020, betragtes den som egentlig uddød, i mange vandløb, der er dog få undtagelser – og disse undtagelser er i KomEsbjergs interesseområde.

I dag er der kun beskedne bestande og alle disse bestande er  i den danske del af Vadehavet og gydningen foregår kun, med sikkerhed i Vidåen (Tønder), Ribe å og Varde å. Det kan ikke udelukkes, at der også er enkelte fisk der gyder i Sneum å og Kongeåen, men sandsynligheden er meget lille.

Omlægningerne og tiltag.

Hvis vi danskere læser om drab og ødelæggelse af, levesteder for næsehorn, pandaer og tigre, bliver vi forargede – det kan man da ikke!! Vores Snæbel er i samme kategori og derfor er der også siden 2005 brugt over 150 millioner kr. på at optimere fisken levesteder og dens gydemuligheder. Snæblen er rigtig dårlig til at forcere opstemninger, ikke som dens fætter, den vestjyske laks, som let og elegant springer meter op for at forcere en forhindring, nej, snæblen ønsker majestætisk, at kunne svømme mod en moderat strøm og uden forhindringer.

Danmark med DTU-Aqua i spidsen, har derfor i tæt samarbejde med Naturstyrelsen og med begrundelse i Natura 2000 og EU-LIFE, ansøgt og fået de mange penge, direkte til genopretningsprojekter i vores vestvendte vandløb, til gavn for snæblen, men samtidig også til stor gavn for andre fiskearter. Det er bare som om; ”de andre” har haft størst gavn, fisk som laks, havørred, gedde og ål har alle profilering, af de nye tiltag – snæblen lader ligesom vente på sig.

På nuværende tidspunkt er snæblen reelt truet, men de fysiske rammer – om man så må sige – er på plads.

Farerne

Snæblen har mange naturlige fjender og det sammenholdt med dens, noget arrogante krav, til forholdene og til dens levesteder, gør at udfordringerne for beslutningstagerne er… store..  Vi SKAL redde arten, forsvinder den nu, er det for evigt. Ville vi tillade at Asien lod pandaen uddød?

Blandt snæblens største fjender er nogle af de arter der er i kraftig fremgang, .. sæler.. skarv.. Mærkningsforsøg viser med alt tydelighed at de skrøbelig fisk er lette ofre for skarven, eksempel viser forsøg med en anden af snæblens fætre – stallingen, at der kun overlevede 13 % af en årgang, resten blev ædt primært af skarven.

Regulering af sæl og skarv, er politisk betændt, men vi har ikke noget valg.. det er dem eller snæblen.

Konklusion

Der er kun, at sige, bestanden af Snæblen der på nuværende er estimeret til under 3000 individer (eksempelvis færre end det antal vilde tiger, der er i verden) er tiden ved at rinde ud og der er snart ikke mere tid, at give af – for det er faretruende tæt på at være for sent. Hvis vi i Danmark og i særdeleshed her i vores område, skal bevare og have plads til noget så unikt – så kræves der handling nu.