Af Redaktionen

Vuggestuer, børnehaver, 0. til 5. klasser og fritidsordninger forventes genåbnet fra den 17. april i Esbjerg Kommune.

Planlægningen af genåbningen af de forskellige institutioner er allerede i fuld gang, men Sundhedsstyrelsen har udstukket meget skrappe krav, som gør, at genåbningen først kan starte op fra den 17. april i Esbjerg Kommune, hvis beslutningen godkendes af de politiske fagudvalg på tirsdag.

– Det er en virkelig omfattende opgave, som vores Børn & Kultur- forvaltning står overfor. Vi skal genåbne på en kontrolleret og forsvarlig måde, som giver tryghed til børnene, forældre og medarbejderne, og det kræver tid at lave de mange forberedelser, som sikrer, at vi overholder alle de nye regler og giver børnene en god start på en ny hverdag, siger Jesper Frost Rasmussen, der er borgmester i Esbjerg Kommune.

Listen med regler, som Sundhedsstyrelsen har udstedt, er lang. Blandt andet fordobles det gulvareal, som hvert barn skal have til rådighed, og børnene skal deles op i mindre grupper, der følger en bestemt voksen. Dertil kommer, at disse grupper ikke må interagere med andre grupper på institutionen. Institutionerne har kun et bestemt areal til rådighed, så udendørs undervisning vil også blive et vigtigt element i børnenes nye hverdag

– Der er meget skrappe krav til både de fysiske rammer, rengøring og den pædagogiske dagligdag med børnene. Vi er allerede i fuld gang med at kigge på, hvordan vi omsætter de nye krav. Noget af det første, vi har gjort, er at spørge forældrene, hvem der forventer at sende deres børn af sted, så vi få et overblik over, hvor mange børn vi kan regne med de første dage efter genåbningen. Det er jo afgørende i forhold til, hvor mange mindre grupper børnene skal opdeles i, og hvordan vi kan matche antallet med det antal pædagoger, der skal tage sig af børnene. Vi er ligeledes ved at kigge på, hvordan vi kan håndtere den vigtige daglige hygiejne, så børn og voksne kan vaske deres hænder, siger Diana Mose Olsen, der er formand for Børn & Familieudvalget.

Ifølge udvalgsformanden er kommunens rengøringsafdelingen også i gang med en hovedrengøring af alle institutioner.

– Rengøring er meget vigtig, og det gælder også, når institutionerne er genåbnede. Derfor arbejder vi med en plan, der sikrer rengøring af alle institutioner to gange dagligt. Desuden er vi ved at finde ud af, hvordan vi kan sikre en forsvarlig aflevering og hentning af børnene, så forældre ikke samles i større grupper. Det får vi også styr på. Det er vigtigt for mig, at både børnene, forældrene og medarbejderne føler sig trygge, når de efter påske starter på deres nye hverdag, siger Diana Mose Olsen.