Af Sabina Schmidt

Lige nu er mange børn og unge isolerede i hjem, hvor de ikke føler sig trygge, og hvor de voksne også kan have det svært. Derfor opretter Blå Kors nu en særlig telefonlinje, Børnelinjen, hvor børn og unge kan få hjælp.

Mange børn og unge oplever lige nu at være isolerede i hjem, hvor far eller mor også kan have det svært og i nogle tilfælde ikke kan tage sig ordentligt af dem. Det kan være alkohol- og stofmisbrug, sygdom, psykiske udfordringer eller sociale problemer, der er årsagen, og som gør, at det ikke er trygt at være hjemme.

Derfor opretter Blå Kors nu en ny telefonlinje for børn, Børnelinjen.

-Vi ved fra vores arbejde i blandt andet Barnets Blå Hus, at der er ekstra problemer i både påske- og coronatid for børn i familier med alkohol- og misbrugsproblemer. I stedet for blot at lave en hotline for de børn og familier, som vi allerede har i behandling, så breder vi hjælpen ud, så vi kan nå ud til alle de børn i Danmark, der har behov for ekstra hjælp i denne tid, siger generalsekretær i Blå Kors Danmark Christian Bjerre.

Børnelinjen er for alle børn, der har det svært lige nu, men er særligt målrettet børn og unge fra hjem med misbrugsproblemer.

-Vi er ikke en konkurrent til Børnetelefonen eller andre telefonrådgivninger, som gør et fantastisk stykke arbejde. Vi er et alternativ, som er målrettet en gruppe børn og familier med problemer, som vi er særligt trænede i at hjælpe – og som vi har en naturlig kontaktflade til, siger Christian Bjerre.

Brug for at komme væk

Børnelinjen er blandt andet for børn, der er ensomme eller føler sig udenfor, og som synes, det er svært at være sammen med familien, og som har svært ved at snakke med familien.

Det fortæller Kirsten Brunsgaard Trans, der er faglig chef i Blå Kors Danmark, og som er med til at opstarte Børnelinjen.

-Mange børn fra problemfyldte hjem klarer sig normalt igennem hverdagen ved at komme lidt væk fra hjemmet, komme i skole, komme ud og lege med venner, gå til gymnastik eller fodbold. Lige nu får de ikke den luft fra problemerne, som de har brug for – og det kan være meget tungt og utrygt at være i, siger Kirsten Brunsgaard Trans og tilføjer:

-I nogle familier, hvor overskuddet ikke er så stort, er man måske heller ikke så god til at kommunikere med børnene om al den uvished og utryghed, der kan følge med sådan en krise, som det her.

Professionelle rådgivere

Børnelinjen betjenes af terapeuter, som blandt andet har arbejdet i Barnets Blå Hus, der er et af Blå Kors’ tilbud til børn og familier fra hjem med misbrug.

-Det er voksne, som er trænet i at snakke med børn og forældre, der har det svært. De er vant til at hjælpe med små og store problemer og til at snakke med børn, der er angste, ensomme, triste, har ondt i maven og lignende, og som ofte har svært ved at sætte ord på hvorfor, fortæller Kirsten Brunsgaard Trans.

Oprettes med støtte fra hjælpepakke

Børnelinjen oprettes blandet andet med midler som Blå Kors har modtaget fra Folketingets hjælpepakke til udsatte børn og unge.

-Det er dejligt at mærke, at regering og folketinget tager ansvar for at hjælpe børn og familier, som lige nu har det ekstra svært. Det er en meget alvorlig situation i mange familier – og børnene er de største ofre, når forældre ikke har det nødvendige overskud eller har problemer med alkohol og stoffer. De børn og familier er vi nødt til at hjælpe, slutter Christian Bjerre.

Man kan ringe til Børnelinjen på 70 20 30 12. Telefonen er åben alle dage fra kl. 15 til 20.