Af Redaktionen

Alle har brug for et hjem, og Esbjerg Kommune er klar til at gøre en ekstra indsats for at stoppe hjemløshed blandt unge i Danmark. Derfor har kommunen tilsluttet sig Hjem til Alle alliancen.

Siden byrådet vedtog den nye hjemløsestrategi i august sidste år, så er det gået stærkt med at få implementeret de mange nye tiltag for at få udryddet hjemløsheden i kommunen.

Nu er kommunen klar til at tage endnu et skridt for at bidrage til at stoppe hjemløshed blandt unge i hele Danmark. Derfor er Esbjerg Kommune indtrådt i Hjem til Alle alliancen – en alliance af 18 partnere på tværs af sektorer med et fælles mål om at stoppe hjemløshed blandt unge i Danmark.

-Alle unge mennesker i Danmark skal have et sted, de kan kalde deres hjem, og det er en meget vigtig samfundsopgave at stoppe hjemløshed blandt unge. Derfor er jeg stolt af, at vi i Esbjerg Kommune nu træder ind i Hjem til Alle alliancen, hvor vi kan bidrage med den viden vi selv har samlet på området, samtidig med at vi skærper vores evne til at finde og opsøge potentielt hjemløse unge, siger Jakob Lykke, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune.

Direktør i Hjem til Alle, Kira West, byder Esbjerg Kommune velkommen i alliancen:

-Vi er utroligt glade for at få Esbjerg Kommune med i alliancen. Kommunerne har en helt afgørende rolle i arbejdet for at stoppe hjemløshed blandt unge, særligt i de kommende år, hvor hjemøseaftalen fra Christiansborg skal omsættes til lokal handling. Eftersom Esbjerg Kommune allerede er en visionær Kommune, der har sat strøm til en ambitiøs hjemløsestrategi, er det oplagt at de er med i alliancen, som nu vil stå endnu stærkere.

En omstilling af hjemløseindsatsen

Hjem til Alle alliancen arbejder, ligesom Esbjerg Kommune, på at stoppe hjemløshed ud fra Housing First tankegangen.Grundtanken i Housing First er, at mennesker i hjemløshed hurtigt skal sikres adgang til bolig med støtte i egen bolig.

Med den seneste hjemløseaftale fra Christiansborg er der nu på national plan lagt op til netop det; at der i højere grad er fokus på at sikre mennesker hurtig adgang til bolig frem for lange herbergsophold. Derfor bliver alliancens opgave i de kommende år også særligt at understøtte implementeringen af aftalen ude i kommunerne.

FAKTA

Hjem til Alle

Hjem til Alle alliancen opstod ved, at fire aktører i alliancen (Bikubenfonden, Realdania, Helsefonden og Københavns Kommune) i 2016 tog initiativ til at samle centrale aktører om – i fællesskab – at løse det komplekse problem med hjemløshed i ungdommen. Alliancen blev derefter formet af engangerede deltagere fra alle relevante sektorer, og med et fælles mål om at stoppe hjemløshed blandt unge i Danmark.