Af praktikant Signe Find Bennetsen

Årets studenter har været særligt hårdt ramt af corona-krisen, som har haft store konsekvenser for deres eksaminer samt deres sidste tid!

Nedlukning og hjemsendelse

Onsdag d. 11. marts lukkede statsminister Mette Frederiksen Danmark ned, for at forhindre smittespredningen af Covid19.

Dette medførte at eleverne på Ribe Katedralskole blev hjemsendt på ubestemt tid.

Dog fortsatte skolegangen for eleverne, der har modtaget virtuel undervisning under hele nedlukningen.

Særlige konsekvenser for 3g’erne

Nedlukningen har haft særlige konsekvenser for 3g’erne på Ribe Katedralskole.

I den første tid gik eleverne med en uvished omkring hvad der skulle ske med deres sidste tid, samt deres sidste eksaminer.

Senere blev det fra regeringens side besluttet, at alle landets 3g’er kun skulle op til få eksaminer. Herunder en mundtlig eksamen baseret på en stor skriftlig studieretningsopgave samt to skriftlige A-fag.

Ikke kun elevernes eksaminer har set anderledes ud. De mange traditionsrige begivenheder for skolens 3g’ere, såsom galla, er også blevet aflyst.

Samtidig har eleverne været særligt bekymrede for deres studentertid.

Heldigvis åbnede Danmark forsigtigt op igen, og Ribe Katedralskole kunne med opfyldelse af myndighedernes retningslinjer d. 21. april igen byde 3g’erne velkommen.

Genåbningen af Danmark har også betydet at afgangseleverne har fået grønt lys til at køre studenterkørsel, og fejre hinanden!

Men hvad siger eleverne selv om denne tid? Og hvordan har denne tid egentligt påvirket de nybagte studenter på Ribe Katedralskole? Vi har talt med tre af dem, som netop har afsluttet STX på skolen.

Hvordan har den seneste tid været for jer?

Kristoffer Nielsen: -Den seneste tid har været både frustrerende og forvirrende, på grund af uvisheden omkring eksaminerne, studenter ugen og fremtiden. Jeg har savnet en mere konkret udmelding omkring hvad der skulle ske, da jeg har følt at jeg har haft for meget tid uden at kunne udnytte den optimalt.

Stine Elstrøm pointerer også at denne uvished har været svær, og fortsætter: -særligt fordi det har været en uvished omkring sociale arrangementer og traditioner, som man som elev på Ribe Katedralskole har set frem til siden man startede på skolen.

Er I tilfredse med hvordan jeres eksaminer er blevet afholdt?

Kristoffer Nielsen: Jeg synes at det har føles tomt og mærkeligt, at være blevet student uden det afsluttende eksamensræs, som man hele gymnasietiden har forberedt sig på.

-Jeg ville helt sikket hellere have haft eksamensræset, hvis det kunne have resulteret i en almindelig afsluttende periode og studentertid.

-Til gengæld håber jeg da, at lærerne har givet alle eleverne nogle retvisende årskarakterer, som afspejler den daglige arbejdsindsats.

Hvordan skal i fejre jeres studentereksamen, og hvordan kommer jeres studenteruge til at se ud?

Olivia Steenstrup: – Altså min studentertid kommer næsten til at se ud sådan som jeg havde ønsket den. Jeg holder studentergilde for både venner og familie, og kommer til at køre i studentervogn med min klasse.

Ifølge Olivia er det eneste der har set anderledes ud, den såkaldte hue-cermoni, hvor eleverne afslutter med en overrækkelse af årskarakteren i stedet for en afsluttende eksamen.

Årets dimension, som bliver afholdt senere på ugen, kommer også til at se en smule anderledes ud. Den bliver nemlig afholdt klassevis, i stedet for fælles for alle skolens studenter. Men overordnet set er de unge mennesker tilfreds med hvordan studenterugen kommer til at forløbe.

Hvad er jeres planer efter gymnasiet, og har corona-krisen påvirket disse planer?

Olivia Steenstrup: -Efter sommerferien skal jeg starte på højskole, men i starten af corona-krisen var jeg meget nervøs for om dette i det hele taget kunne lade sig gøre. Det ser heldigvis ud til at være muligt, og jeg glæder mig til at starte.

Kristoffer Nielsen: Jeg vil gerne bruge det næste år på at arbejde, så jeg kan få sparet sammen til en rejse. Men indrømmet jeg frygter lidt, at corona-krisen forsat vil have konsekvenser for rejseplanerne i den nærmeste fremtid.

Stine Elstrøm: -Jeg frygter også at corona-krisen og den store arbejdsløshed, vil gøre det sværere for mig at finde et fuldtidsjob i mit sabbatår. Derfor har jeg også valgt at tænke lidt ud af boksen, og har derfor søgt et job i Hamborg.

Herudover drømmer hun også om at rejse til udlandet, for at opleve verden og lære sig selv at kende. Men indtil videre tager hun en dag ad gangen, og ser hvordan situationen udvikler sig.

Fra KomEsbjerg redaktionen ønsker vi alle studenter en god studenteruge!