Af Redaktionen

Falck har netop offentliggjort helårsregnskabet for 2019, inklusive kvartals regnskab for 4. kvartal. For syvende kvartal i træk forbedrer Falck sit resultat med en vækst i omsætningen på 2,4% og en forbedring i driftsresultatet på DKK 100 mio.

Falcks effektiviseringsprogram fortsatte med at forbedre indtjeningen og styrke forretningen. Forbedringen i indtjeningen gjorde det muligt fortsat at investere i ny teknologi og nye processer for at styrke Falcks globale driftsmodeller og finansiere opstartsomkostninger i relation til nye kontrakter.

Nye ambulancekontrakter i USA og Storbritannien bidrog positivt til væksten i omsætningen, samtidig med at det lagde pres på driftsresultatet og det frie cash flow.

-Vi investerer i betydelige nye aktiviteter. De opstarts-omkostninger, som er relateret til disse aktiviteter, lægger et kortvarigt pres på indtjeningen men er nødvendige og et vigtigt skridt mod at stabilisere vores toplinje. Vi er stolte over at servicere endnu 1,6 mio. amerikanere i Alameda County i Californien med udrykningstjeneste af højeste kvalitet. Et halvt år inde i kontraktperioden overholder vi niveauet for den aftalte responstid og indtjeningen forbedres måned for måned siger Falcks administrerende direktør Jakob Riis.

Finansielle hovedpunkter for 4. kvartal 2019 (sammenlignet med 4. kvartal 2018):

  • Omsætningen var DKK 3.448 mio. (DKK 3.382 mio.). I faste valutakurser steg omsætningen med 2,4% sammenlignet med 2018. Nye ambulancekontrakter i USA, Sverige og Storbritannien mere end udlignede effekten fra et fald i abonnementsvolumen, kontraktoptimering og frasalg af ikke-kerneaktiviteter.
  • Det rapporterede driftsresultat før andre poster (EBITA) var DKK 34 mio. (DKK -66 million) med en underliggende EBITA-margin på 1,0% (3,8%). Falcks omkostningsoptimering og effektiviseringstiltag nåede DKK 660 mio. i årlig værdi. I kvartalet blev tiltagene delvist udlignet af investeringer i ny teknologi og processer, som styrker Falcks globale driftsmodeller, og af omkostninger i relation til opstart og ophør af kontrakter.
  • Periodens driftsresultat blev DKK -600 mio. (DKK -304 million). Forbedret EBITA og lavere finansielle omkostninger udlignede kun delvist en nedskrivning af goodwill på DKK 450 mio.
  • Det frie cash flow var DKK 330 mio. (DKK 396 mio.). Effekten fra forbedringen af EBITA blev udlignet af opbygningen af driftskapital i relation til nye kontrakter i Ambulance.
  • Forventningen til regnskabsåret 2020 er, at Falcks driftsresultat (EBITA) forbedres yderligere fra DKK 729 mio. Det forventes, at omsætningen vil være i intervallet DKK 13,2 til 13,8 mia. i faste valutakurser.
DKK mio. Q4 2019 Q4 2018 2019 2018
Omsætning 3.448 3.382 13.824 13.988
EBITA 34 -66 729 239
Underliggende EBITA-margin (%) 1,0 3,8 4,8 4,6

DRIFTSRESULTATET FOR HELE 2019 FORBEDRET MED DKK 490 MIO.

I løbet af det seneste år har Falck forbedret sit EBITA med DKK 490 mio. på en overvejende flad omsætning.

Årets frie cash flow var DKK 1.068 mio. og den nettorentebærende gæld set i forhold EBITDA steg til 2,46 (3,33). Afkast på nettoaktiver steg med DKK 21 mio. til DKK -288 mio. (DKK -309 mio.).

Jakob Riis: –Vi afsluttede vores finansielle turn-around i slutningen af 2019. Kvaliteten af indtjeningen er steget og sammenlignet med året før var der kun minimale justeringer af driftsresultatet fra ikke-tilbagevendende poster. Årets driftsresultatet på DKK 729 mio. og en gældsfaktor på 2,46 bekræfter den succesfulde afslutning af vores turn-around. Noget som vi er meget stolte af. Men vi vil fortsætte vores stræben efter effektivitet, men kunder og medarbejdere vil nu komme øverst på dagsordenen. Vi vil fokusere på at styrke vores markedslederskab ved at vinde nye kontrakter, være et godt sted at arbejde og forbedre den måde, vi arbejder på. Vi stabiliserer vores forretning og positionerer Falck til fremtidig vækst.