Af praktikant Signe Find Bennetsen Fotos: Poul Helt

Det ser ud til der nu er sluttet fred i konflikten mellem Esbjerg Kunstmuseum og Musikhuset Esbjerg.

Baggrund for konflikten

Konflikten startede i forbindelse med opførelsen af den nye plads foran Musikhuset Esbjerg.

Pladsen er tegnet af arkitekterne fra Bjarke Ingels Group, som også er kendt under navnet BIG.

Ifølge den oprindelige tegning for pladsen, skulle der plantes 57 opstammede birketræer. Dette skabte utilfredshed hos Esbjerg Kunstmuseum, som også har indgang ud til pladsen. Det ene birketræ skulle nemlig placeres uhensigtsmæssigt foran museets indgang.

Klage til borgmesteren

Dette fik formanden for Esbjerg Kunstmuseum, Jørgen Broch, til at skrive en klage til borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Klagen fra Jørgen Broch var over hele projektet, og den manglende inddragelse af Esbjerg Kunstmuseum. Særligt i beslutningen om plantningen af birketræerne foran Kunstmuseets indgang.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen valgte ikke at blande sig i sagen, og bad i stedet Esbjerg Kunstmuseum og Musikhuset Esbjerg, om selv at finde en løsning og bilægge nabostriden.

Afslutning af konflikten

Det ser nu ud til at konflikten er afsluttet, og der er indgået et kompromis. I stedet for at plante 57 birketræer, vil man nu plante 55. Herudover flytter man også de birketræer, som var uhensigtsmæssigt placeret i forhold til Esbjerg Kunstmuseums indgang.

Opførelsen af den nye plads er stadig i gang. Udover de mange birketræer, kommer pladsen også til at rumme en vandkunst.

Vandkunsten som fremstilles af de lokale Aqua Teknik, kommer via specialudviklet teknik til at kunne reagere på lydbølger fra eksempelvis koncerter i Musikhuset.

Pengene til den nye plads er doneret af Henning G. Kruse, som den også skal opkaldes efter.

Vores fotograf Poul Helt har dokumenteret, hvordan opførelsen af pladsen skrider frem.  

På redaktionen glæder vi os til at se resultatet af den nye plads.