Af Redaktionen

Igen i år gennemfører SSP Forebyggelse & Vejledning den efterhånden traditionelle fyrværkerikampagne for samtlige 5. klasser på folke- og privatskolerne. Formålet er at minimere antallet af fyrværkeriskader blandt børn og unge, og i løbet af kampagnens hidtil 19 år er det lykkedes: Antallet er faldet markant siden 2001.

Fyrværkerikampagnen kan medføre gener for nogle 

Hos SSP Forebyggelse & Vejledning er man opmærksom på, at afskydningen af fyrværkeri i forbindelse med de praktiske demonstrationer kan opleves som generende. Det er dog håbet, at hensynet til børnenes læring og sikkerhed kan opveje de tidsafgrænsede gener, fyrværkeriafskydningen medfører i de enkelte lokalområder.

-Vi er meget opmærksomme på, at det kan være generende for nogle borgere og ikke mindst dyr. Det er dog nødvendigt med de praktiske demonstrationer, da eleverne skal se sammenhængen mellem teori og praksis. Samtidig gør vi meget ud af at undervise i, at privatpersoner kun må affyre fyrværkeri i perioden 27. december til 1. januar, og erfaringen viser, at børnene tager dette alvorligt og påvirker både søskende og forældre. På den måde er vi med til at minimere afskydningen af fyrværkeri uden for den tilladte afskydningsperiode og dermed samlet set med til at reducere generne forbundet med fyrværkeriafskydning, siger Morten List Christensen.

De praktiske demonstrationer, som typisk finder sted på skolernes boldbaner, gennemføres på hverdage i tidsrummet 9 til senest 14 af godkendte, professionelle fyrværkere og er anmeldt til og godkendt af Beredskabet, lige som politiet er orienteret.

I skoledistrikterne Vadehav, Fortuna og Darum finder demonstrationerne sted i perioden 19. til 27. november. I skoledistrikterne Aura, Bohr, Cosmos, Signatur og Urban er det i perioden 30. november til 16. december.

Hvis man ønsker konkrete oplysninger om tidspunkter for de enkelte demonstrationer, bedes man kontakte sin lokale skole direkte, da SSP Forebyggelse & Vejledning grundet Covid-19 restriktionerne ikke i skrivende stund har overblik over, hvordan skolerne i de enkelte distrikter indbyrdes har fordelt datoerne mellem sig.

Fakta:

“Fyrværkeri er Flot – MEN!” indeholder en teoretisk del, hvor eleverne lærer om bl.a. lovgivning om køb, brug og tidsperioder for anvendelse af fyrværkeri. I teorimodulet er der desuden stort fokus på erstatningsansvar. Mange børn, unge og forældre er ikke klar over, at børn allerede fra 5-6 års alderen kan være personligt erstatningspligtige, og at forældrene dermed kan ende med en stor regning. Pjecen “Børn skal også betale” kan downloades på Justitsministeriets hjemmeside.

De 5 fyrværkeriråd fra Sikkerhedsstyrelsen bliver selvfølgeligt også bearbejdet, så børnene får rådene tydeliggjort og visualiseret. Rådene kan ses på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.