Af Redaktionen   Foto: Jan Kjær

Regeringen og dens aftalepartier fordeler nu midler afsat på finansloven til udsatte og sårbare familier. I den forbindelse vil Dansk Folkehjælp sikre hurtig hjælp til målgruppen i forbindelse med genåbningen af Danmark. Dansk Folkehjælp modtager 22 millioner kroner som over de kommende måneder skal sikre, at udsatte familier som har været særligt isoleret under nedlukningen af Danmark, endelig kan komme ud og få muligheden for gode fællesoplevelser.

Politisk er visionen, at ny hjælpepakke skal sikre udsatte familier gode fælles oplevelser i forbindelse med genåbningen af Danmark. Samtidig skal hjælpepakken også være med til at støtte op om virksomheder, som arbejder inden for oplevelsessektoren i Danmark, eksempelvis forlystelsesparker, museer, biografer, café/restauranter m.m. Dansk Folkehjælp skal nu være med til at sikre, at hjælpen når ud til landets mest udsatte familier og samtidig er med til at støtte de erhverv, som er særligt hårdt ramt af Corona-krisen.

I Dansk Folkehjælp er der glæde over muligheden for at komme landets mest udsatte børnefamilier til hjælp. Igennem en langstrakt Corona-krise er det netop de mest udsatte familier, som med nedlukningen af Danmark har oplevet ekstra stor isolation og ensomhed. En situation som har haft stor indvirkning på familiernes trivsel. Med hjælpepakken er der nu mulighed for, at der kan rulles et landsdækkende tilbud ud, som skal sikre, at familier i hele landet får glæde og gavn af hjælpepakken.

Generalsekretær Klaus Nørlem udtaler:

-Vi har længe bedt de mest udsatte i Danmark om at være stærke. Tilbagemeldingerne fra de mange familier vi møder igennem vores arbejde er, at det har været en meget svær tid for dem. Hele 31 procent af de 30.000 familier som i dag er knyttet til en eller flere af Dansk Folkehjælps sociale tilbud siger, at Corona-krisen har været en stor økonomisk udfordring i en forvejen meget stram økonomi, fordi perioder med nedlukning har øget familiernes daglige omkostninger. 28 procent siger, at krisen har været ekstra hårdt for dem og deres børn, fordi de har et meget lille netværk de kan trække på i krisesituationer, og endelig angiver 28,1 procent at det har været en meget svær tid for familien, fordi de har oplevet ekstra mange afsavn i deres hverdag.

Sådan vil Dansk Folkehjælp hjælpe

Dansk Folkehjælp samarbejder med alle landets kommuner omkring visitation af udsatte familier, som er modtager af organisationens sociale tilbud. Samarbejdet betyder helt konkret, at hjælpen kan dirigeres direkte til de familier, som har det største behov for hjælp. Dansk Folkehjælp vil over de kommende måneder sikre, at hjælpen når direkte ud til de enkelte familier. Hjælpen gives på en måde, så familierne selv har mulighed for at vælge de fælles oplevelser der giver mest mening for de enkelte. Samtidig vil en del af hjælpen forsøges at blive integreret i nogle af de sociale tilbud som organisationen allerede i dag arbejder med.