Af Eva Zauner Bredahl

Det har længe været oppe til debat i samtlige medier, ministerier og private hjem, om man burde eller ikke burde gennemføre de traditionsrige julegudstjenester i år. Frygten var, at gudstjenesterne kunne være kilde til superspredere, altså situationer hvor mange blive smittede ved samme arrangement.

Indtil videre har man fra kirkeministeriet meldt ud, at så længe man overholdt gældende restriktioner, sprit, afstand og begrænsede antallet af mennesker i kirken under gudstjenesterne, kunne de godt gennemføres, men onsdag aften har piben så efterhånden fået en lidt anden lyd.

Julegudstjenester bør afholdes på højst 30 minutter og uden sang, lyder nye anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Det skriver Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.

Dermed skærpes anbefalingerne yderligere i forhold til i mandags. Her lød det, at julegudstjenester højest skulle vare 45-50 minutter.

Tidligere opfordrede Kirkeministeriet også til at finde alternative løsninger til fællessang.

Samt at man burde overveje at afholde gudstjenesterne udendørs.

Nu er det »en klar anbefaling om, at der ikke synges ved julegudstjenesterne,« fremgår det af pressemeddelelsen.

Ud fra de nye restriktioner vurderer Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og de danske biskopper anbefaler alle, at gudstjenester frem til den 3. januar aflyses. Det vurderes at de nye restriktioner fra kirkeministeriet gør det vanskeligt at gennemføre gudstjenesterne.

En eventuel aflysning af julegudstjenesterne kræver at Menighedsrådet, præsterne og biskopperne er enige om ikke at gennemføre gudstjenesterne.

Biskopperne landet over, har givet deres tilsagn, så nu afhænger den endelige beslutning af, hvorvidt landets menighedsråd og præster vurderer det forsvarligt at gennemføre eller ej.