Af Redaktionen   Kilde: Pensionist.dk

Måske får de også indvirkning på din hverdag, dan dig dit eget overblik her og se om det berøre dig eller din familie.

Airbnb er nu forpligtet til at indberette indtægter

Fra den 1. juli skal Airbnb indberette udlejning til skattemyndighederne. Fra den dato er Airbnb nemlig forpligtet til at dele de data, de får fra danske udlejere med Skattestyrelsen. Fra 2021 vil indberetningen ske automatisk.

Læs mere her

Tilladelser til varebiler

Førere af varebiler skulle fra sidste måned have en tilladelse til varebilskørsel, når de kører med andres gods. Færdselsstyrelsen oplyser, at godkendelserne skal ligge klar, så vognmændene ikke risikerer bødestraf.

Læs mere her

Pant på juice, saft og smoothies

I sidste måned blev det danske pantsystem udvidet. Det betyder, at der lægges pant på emballagen fra flere end 400 slags juice, saft, most og smoothies. Dansk Retursystem regner med, at det betyder, at mere end 50 millioner plast- og glasflasker samt aluminiumsdåser fremover vil ende i pantautomaterne og blive genbrugt hvert år. Systemet træder først endelig i kraft fra 1. november, og mange butikker vil lave en glidende overgang, så de produkter, der er på hylderne nu, får lov til at blive solgt og drukket, før den nye pant tilføjes.
Læs mere her

Ny terrorforsikring

Det kommer også en ny lov om terrorforsikring for privatpersoner og virksomheder. Ordningen vil dække både bygninger, ting, jord og køretøjer, så længe de er brandforsikret. Det er forsikringsselskaberne, der håndterer sagsbehandlingen af den nye forsikring for staten. Den betyder, at skader som følge af terror begået med nukleare, biologiske, kemiske eller radiologiske våben, også kaldet NBCR-terror, bliver dækket af staten.
Læs mere her

Slut med gaver til og fra forsvarere

Forsvarsadvokaters adfærd og tilsynet med forsvarsadvokaters adfærd styrkes via en række nye initiativer. Reguleringen betyder blandt andet, at forsvarsadvokater ikke må modtage eller uddele gaver. Justitsministeren kan fremover forbyde, at indsatte i fængslerne bærer tøj og andre genstande, der reklamerer for forsvarsadvokater. Samtidig får Advokatnævnet mulighed for midlertidigt at frakende en advokat sin beskikkelse.
Læs mere her

Forsvarets ansatte skal i krig

Fremover vil alle, der har været ansat i Forsvaret i et år eller mere, have pligt til at gøre tjeneste i krig eller krisesituationer i op til 36 måneder. Den nye forpligtelse gælder, indtil den enkelte når sin pensionsalder, dog vil nuværende ansatte efter anmodning kunne fritages for forpligtelsen.

Læs mere her

Ledige slipper for to regler

Det er først og fremmest to regler, som har vakt megen irritation, der forsvinder.

  1. Tidligere skulle man logge ind og se efter jobopslag på Jobnet hver syvende dag ellers blev man afmeldt jobcentret og kunne ikke modtage dagpenge, før man havde tilmeldt sig igen. Det skal man ikke mere.
  2. Man skal heller ikke søge job de sidste seks uger, når man i virkeligheden har fået et job, skal på barsel eller efterløn.

Læs mere her

Flygtninge får midlertidigt ophold

Alle opholdstilladelser til flygtninge og deres sammenførte familiemedlemmer ændres, så der udelukkende bliver givet midlertidige opholdstilladelser. Man vil dog stadig kunne få permanent opholdstilladelse, og flygtninge med opholdstilladelse skal ikke længere selv søge om forlængelse af opholdet.
Læs mere her