Af Redaktionen

Den lægeklinik, der i efteråret 2018 åbnede på Sydvestjysk Sygehus for at afhjælpe lægemanglen i Esbjerg, skal nu muligvis lukke. Udvalget for det nære sundhedsvæsen skal drøfte klinikkens fremtid på deres kommende møde.
I 2018 var lægedækningen i Esbjerg så presset, at Region Syddanmark mente, det var nødvendigt at gøre noget. Regionen søgte derfor Sundheds- og Ældreministeriets godkendelse til at åbne en regionsklinik med praktiserende læger, der kunne tilse de patienter, der ikke kunne få plads ved andre læger.
Klinikken åbnede i september 2018 på Sydvestjysk Sygehuse. Men nu er det altså måske blevet tid til at lukke klinikken igen – og det er positivt.
Formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen, Bo Libergren (V), siger

– Klinikken har opfyldt det formål, vi havde med den. Den har sikret lægedækningen og lægevalget i Esbjerg, da situationen var uholdbar, men nu ser det imidlertid ud til, at det lysner i forhold til lægedækningen. Derfor skal vi drøfte, om det ikke er på tide at lukke regionsklinikken.

Lægedækningen i Esbjerg ser nemlig bedre ud i fremtiden. Flere nye ydernumre er allerede solgt, mens der inden for de kommende måneder er mulighed for at sætte yderligere to ydernumre til salg, hvis det er nødvendigt.

– Den hellige gral er jo ikke velforvaret, bare fordi vi sætter ydernumre til salg. Men mange af dem er allerede afsat til læger, og derfor kan vi se, at lægedækningen bliver væsentligt bedre. Vi har desuden mulighed for at sætte yderligere to til salg, hvis det bliver nødvendigt.
Hvis Udvalget for det nære sundhedsvæsen beslutter, at de ønsker at lukke regionsklinikken, skal sagen behandles i forretningsudvalget og slutteligt i regionsrådet. forklarer Bo Libergren

De 2.600 patienter, der i øjeblikket er tilknyttet klinikken, vil i så fald få nærmere besked om valg af ny læge.