Af Redaktionen

Konference sætter fokus på fremtidens uddannelser og arbejdskraft i Esbjerg-området.

Esbjerg Kommune og Business Esbjerg inviterer alle interesserede til uddannelseskonference fredag 22. november 2019. Konferencen skal medvirke til at gøre det endnu mere attraktivt at studere, arbejde og slå sig ned i Esbjerg-området. Ved samme lejlighed overrækkes Esbjerg Universitetspris 2019.

Hvordan uddanner vi til fremtidens arbejdsmarked? Og hvordan fastholder og tiltrækker vi flere studerende og kvalificeret arbejdskraft til Esbjerg-området? Det er nogle af de spørgsmål, som over 100 deltagere fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, politikere, embedsfolk og studerende vil diskutere, når de mødes til uddannelseskonference fredag 22. november 2019 i Esbjerg.

Fælles indsats
Kvalificeret arbejdskraft til alle og Esbjerg som en attraktiv uddannelsesby er forudsætninger for vækst i det sydvestjyske område. De to mål er derfor også blandt de strategiske indsatsområder i den vision, som sætter rammerne for arbejdet i Esbjerg Kommune frem mod 2025. Med uddannelseskonferencen tager kommunen sammen med Business Esbjerg et vigtigt skridt på vejen mod at realisere målene.

– Esbjerg skal være kendt og anerkendt som en uddannelsesby, der både er det naturlige valg for unge i det sydvestjyske område, og som også tiltrækker studerende fra andre dele af landet og fra udlandet. Samtidig skal vores uddannelsesudbud hænge naturligt sammen med de behov, erhvervslivet har nu og i fremtiden, så vi understøtter mulighederne for at skabe flere arbejdspladser. Det kræver, at vi strategisk og politisk arbejder på at sikre det rette udbud af uddannelser i Esbjerg og gør en fælles indsats for at gøre det endnu mere attraktivt at studere, arbejde og slå sig ned her i området, siger borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen.

På konferencen vil der både være en række oplæg, drøftelser og en paneldebat. Konferencen rundes af med et indlæg om at skabe forandringer af tidligere undervisnings- og forskningsminister, Tommy Ahlers.

Forskning i innovation, kompetence og internationalisering præmieres
Som afslutning på uddannelseskonferencen vil tidligere undervisnings- og forskningsminister, Tommy Ahlers, overrække Esbjerg Universitetspris 2019 til studerende ved Aaalborg Universitet Esbjerg og SDU Esbjerg, som har gjort en særlig fremragende indsats for at fremme erhvervsrettet forskning i innovation, kompetence og internationalisering.

Konferencen finder sted fredag 22. november 2019 kl. 8.00 – 13.30 på ECH PARK, Stormgade 200, 6700 Esbjerg.