Af Eva Zauner Bredahl  Illustration: Friis & Molkte og Arkitektfirmaet Rudolf Lolk

Næsten 2 timer. Så lang tid brugte borgere og politikere tirsdag aften på det virtuelle borgermøde omkring det planlagte og voldsomt omdiskuterede 12 etagers byggeri i Torvegade 6 og vandene er for alvor delte. Gennem Esbjerg Kommunes hjemmeside, havde de interesserede borgere mulighed for at skrive spørgsmål til panelet som bestod af Erik Jespersen og stadsarkitekt Morten Harder, de to arkitekter på byggeriet – Mikkel Wienberg og Martin Büchert fra henholdsvis Friis & Moltke Architects og Arkitektfirmaet Rudolf Lolk – samt formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), og Jens Chr. Bennetsen, der er chef for Rambølls afdeling for avancerede simulationer. Der var bestemt ikke mangel på spørgelyst, selvom ikke alle spørgsmål fik et tilfredsstillende svar.

Spørgsmålene fra borgerne kom dog rundt om mange emner, herunder både lys-refleksionerne fra de store glaspartier man planlægger i byggeriet, det forhøjede antal biler i den daglige trafik, der nødvendigvis må følge med ved så stort et byggeri, samt også hvordan man havde forestillet sig at gøre plads til grønne områder og opholdsarealer, da grunden på Torvegade 6 ikke engang udgør 500 kvadratmeter. Planen er nemlig at det op mod 12 etager høje byggeri skal indeholde 18 til 20 store lejligheder.

Byggeriet skal være en del af de såkaldte pejlemærker – eller landmarks i Esbjerg by

– Drøftelsen eller antagelsen omkring pejlemærker er jo en del af det materiale, som byrådet har vedtaget omkring planstrategien, lød det fra Stadsarkitekt Morten Harder.
– Det er sådan, at der er etableret lidt højere byggerier rundt omkring, der kan opleves som landmarks, og så er der de endnu ikke udnyttede lokalplaner for byggeri i 10 og 13 etager. Der vil givetvis komme byggerier på de to grunde på sigt, og det er i den kontekst, at dette tårnmotiv på Torvegade 6 skriver sig ind som medvirkende til at markere den centrale kerne i Esbjerg By, lød det fra stadsarkitekten, der også henviste til, at det er en del af den politiske vision for Esbjerg Kommunes udvikling, at der sker en by-fortætning i indre by, hvor der anslået kun bor det halve af det antal borgere, der bebor et areal af tilsvarende størrelse i eksempelvis Vejle.

Med en bebyggelsesprocent på op mod 800 på Torvegade 6, er der tale om en by-fortætning, der vil noget, som Erik Jespersen også pointerede.
– 20 lejligheder er ikke meget, men det er en høj udnyttelsesgrad af en lille grund.

Præcis hvornår planen om byggeriet kommer Plan & Miljøudvalget i hænde, ved man ikke endnu. Dog løber høringsperioden en lille uges tid endnu.

Kort om projektet
Det Faglige Hus-duoen Johnny Nim og Brian Elsted Hansen har private planer for et storstilet erhvervs- og boligbyggeri i op til 12 etager på den gamle musikforretning-grund i Torvegade 6.
Nim og Elsted Hansen, der er kendt som henholdsvis landsformand og administrerende direktør i Det Faglige Hus, har i flere år puslet med det private projekt, der skal udmønte sig i byggeri med erhverv i stue og eventuelt 1. sal og store lyse lejligheder fra 100 til 200 kvadratmeter og opefter i de øvre etager.
Byggeriet er tegnet i to niveauer – der er således lagt op til to huse på henholdsvis 12 og syv etager.

 

Er du imod byggeriet er der startet en underskriftsindsamling. Den kan du se og underskrive via linket her:

https://www.skrivunder.net/nej_til_hojhuse_i_esbjergs_historiske_bykerne?fbclid=IwAR3lOJ-d27ro148u7RhtpQ8_BZBQvlG_rYL58wiza-Md2EOCObiqrZ1GCeg