Af Sabina Schmidt

Et flertal i Folketinget har nu vedtaget regeringens forslag om at boligkøbere fremover skal skrotte gamle brændeovne

Det betyder at hvis du efter 1. april næste år køber et hus, hvor der står en ældre brændeovn, har du pligt til at skrotte den eller skifte den ud, inden der er gået et år.

Det har Folketinget netop vedtaget, oplyser Miljøministeriet. Dette betyder at med den nye lov medfølger også en ny pligt, nemlig at man fremover har pligt til at oplyse, hvorvidt der er en brændeovn fra før 2003, når skødet ved en bolighandel bliver tinglyst. Er det tilfældet, har man pligt til at sørge for, at den bliver skiftet ud med en nyere eller skrottet helt.

– Den her lov er et vigtigt skridt i kampen for renere luft, og jeg er glad for opbakningen fra et bredt flertal i Folketinget. Danskerne bliver alvorligt syge, og dør for tidligt på grund af luftforurening, og gamle brændeovne udleder mange af de farlige partikler. Derfor skal vi skille os hurtigere af med dem, og det er loven med til at sikre, siger miljøminister Lea Wermelin.

Få hjælp af skorstensfejeren
Hvis man ikke umiddelbart kan dokumentere eller konstatere, hvorvidt en brændeovn er fra før eller efter 2003, er det muligt at få en erklæring fra skorstensfejeren om, hvor gammel brændeovnen er.

Den erklæring skal efterfølgende sendes til Miljøstyrelsen sammen med anden dokumentation, så de kan afgøre, hvorvidt brændeovnen er omfattet af den nye lov eller ej.

Ministeriet tilføjer, at man selvfølgelig altid kan vælge at udskifte brændeovnen for en sikkerheds skyld, hvis man er i tvivl om, hvorvidt den er for gammel til at blive stående.

Kan forurene fem gange så meget
Ifølge Miljøministeriet er der i alt cirka 700.000 brændeovne i Danmark, hvoraf 260.000 vurderes at være produceret før 2003.

Det vurderes, at omkring 12.000 ekstra brændeovne vil blive skiftet ud det første år med den nye ordning, mens et forsigtigt bud lyder på, at 43.000 ekstra brændeovne vil blive skiftet ud frem mod 2027 som følge af den nye lov.

En gammel brændeovn forurener efter sigende op mod fem gange så meget som en moderne ovn, hvorfor det vil have stor betydning for den danske partikelforurening, hvis de ældste brændeovne bliver udskiftet.

Kakkelovne, masseovne, antikke brændeovne, åbne pejse mv. er undtaget fra ejerskifteordningen, oplyser ministeriet.