Af Redaktionen

Hvis du er i tvivl om, hvilke egenskaber ved dig selv du bør fremhæve på din Tinder-profil, så giver en netop afsluttet undersøgelse dig svaret. Undersøgelsen beskæftiger sig nemlig, hvilke træk vi danskere tiltrækkes mest af.

1.403 danskere har bidraget til findenkaereste.dk’s spørgeskemaundersøgelse, der kortlægger, hvad danskerne tiltrækkes af.

Undersøgelsen afslører, at det træk, som allerflest finder tiltrækkende, er humor. Den næstmest tiltrækkende egenskab er loyalitet, og herefter kommer omsorgsfuldhed. Hvis du ejer en Tinder-profil, tyder noget derfor på, at det ikke vil være så tosset at fremhæve netop disse egenskaber ved dig selv i din profiltekst, hvis de da beskriver dig.

Undersøgelsen tyder generelt set på, at danskerne primært er tiltrukket af bløde, menneskelige værdier.

Vi skal nemlig helt ned til placering otte for at finde et fortin, der beskæftiger sig med udseendet. Her befinder ’flotte øjne’ sig, hvilket 53,9 % af samtlige respondenter valgte at fremhæve som værende blandt de træk, der tiltrak dem allermest ved en potentiel partner. Til sammenligning havde hele 88,1 % af respondenterne sat kryds ved humor.

Herunder følger en over rangeret oversigt over de – ifølge undersøgelsen – ti træk, der tiltrækker os danskere allermest. Procentsatsen angiver, hvor mange af respondenterne der har sat kryds ud for de givne træk.

  1. Humor (88,1 %)
  2. Loyalitet (78,8 %)
  3. Omsorgsfuldhed (76,8 %)
  4. Venlighed (65 %)
  5. Betænksomhed (63,8 %)
  6. Menneskelige værdier, der harmonerer med mine (58,3 %)
  7. Intelligens (56,7 %)
  8. Flotte øjne (53,9 %)
  9. Velsoignerethed (53,3 %)
  10. Gode manerer (46,9 %)

Mændene prioriterer det ydre højest

De mandlige og kvindelige respondenter kunne uden besvær blive enige om de tre mest tiltrækkende egenskaber hos en kommende partner samt rækkefølgen på disse. Herefter er der dog lidt uenighed at spore kønnene imellem.

Overordnet set tyder undersøgelsen på, at mænd er lidt mere overfladiske end kvinder. Eksempelvis har hele 64 % af mændene i undersøgelsen nemlig angivet, at et sæt flotte øjne er noget af det, der tiltrækker dem allermest, mens andelen af kvinder, som gav udtryk for det samme, kun var 52 %.

En yderligere interessant kønsspecifik forskel i undersøgelsen er, at en markant større andel af kvinderne – nærmere bestemt 10 %-point – vægter omsorgsfuldhed højere end mændene, mens intelligens tilsyneladende er vigtigere for mændene end kvinderne, når de skal finde en mage. Her var forskellen 8 %-point i mændene favør.