Af Redaktionen

Med den øgede fart som Grønlands indlandsis smelter, vil der ske en stigning i det globale havneniveau med mindst ti centimeter om 80 år. Det er den barske forudsigelse i et nyt internationalt studie, der er baseret på analyser af 30 års videnskabelig data om is smeltningen i Grønland.

Havstigningen vil blandt andet have konsekvenser for lavtliggende kystområder i verden. Især de steder, hvor man allerede oplever stormflod og oversvømmelser, vurderer John Cappelen, seniorklimatolog hos DMI og en del af forskerholdet bag studiet.

Forudsigelsen er baseret på, at den globale opvarmning fortsætter i samme tempo som hidtil.

Det nye studie har fundet en markant temperaturstigninger nær de grønlandske kystområder. Stigningen er sket mellem 1991 og 2019 og lyder på 1,7 grader om sommeren og 4,4 grader om vinteren.

Hvis udledningen fortsætter, som den gør nu, så er scenariet, at temperaturerne vil stige med yderligere fire til 6,6 grader.

Den store stigning omkring Grønland viser, at især polområderne er udsatte over for klimaforandringer, påpeger John Cappelen.

– Der skal ske noget med vores opførsel, hvis vi skal begrænse opvarmningen, siger John Cappelen.

– Begrænses den fortsatte udledning, så Parisaftalen kan overholdes, så vil opvarmningen i Grønland også begrænses.

I Parisaftalen er der enighed om en langsigtet målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til under to grader – og om at arbejde for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader.

Med et mål om at mindske global opvarmning indgik 196 medlemslande i FN Parisaftalen i 2015.