Af Redaktionen

7-trinsskalen, der blev indført i 2006, har i sit korte liv fået mange hårde ord med på vejen, ikke at der som sådan er noget nyt i det. For som regel, i takt med nye ministre ”plejer” det, at være en ide der nærmest altid tages op. Og nu agter regeringen at skifte den ud.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har således nedsat en ekspertgruppe på hele 14 mand. De skal – endnu engang, fristes man næsten til at sige – finde fordele og ulemper ved de forskellige muligheder for en ny skala.

Senest ved udgangen af september skal ekspertgruppen aflevere sine anbefalinger til regeringen, og efterfølgende skal politikerne så lægge sig fast på, hvordan en ny skala skal se ud.

Ane Halsboe-Jørgensen siger til Ritzau, at den nuværende 7-trinsskala har for mange mangler og fejl.

– Jeg ville ønske, at den, vi har nu, fungerede godt og kunne blive stående. Men det er bare ikke det, vi får at vide, og derfor bliver vi nødt til at overveje, hvordan vi gør det klogere.

– Man skal ikke gøre det her for tit. Men jeg har samtidig sådan, at når vi nu kan se, at den nuværende skala fra mange kanter får negative ord med på vejen, så er det vores politiske ansvar at se på, om vi kan gøre det bedre, siger hun.

Ekspertgruppen skal opstille mulige modeller for en ny og ændret karakterskala, som løser de problemer, der er med den nuværende. Eksperterne skal finde både fordele og ulemper ved hver af de enkelte forslag.

– Vi har brug for at se på karakterskalaen, fordi der er ting, som simpelthen ikke fungerer. Blandt andet er springene mellem karaktererne på midten meget store. Der er langt fra 4 til 7.

– Vi vil også gerne af med minuskarakteren. Jeg kan næsten ikke have i maven, at vi bedømmer vores børn med minus karater i den nuværende skala. Og i toppen må der godt være noget at stræbe efter, som er endnu højere end det nuværende 12-tal, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Gruppen har også fået til opgave at se på fordele og ulemper ved en eventuel genindførelse af den gamle 13-skala.

– Vi har bedt ekspertgruppen om anbefalinger til, hvordan vi kan strikke skalaen klogere sammen, og det gælder også den gamle 13-skala.