Af Redaktionen

De syddanske sygehuse skal i fremtiden kunne tilbyde alle patienter en behandling, der er skræddersyet til den enkelte patient. Derfor opretter regionen nu et datastøttecenter for personlig medicin. Det nye datastøttecenter skal hjælpe med at udbrede anvendelsen af personlig medicin til alle regionens sygehuse.

Normalt går der i gennemsnit 17 år, fra der foreligger ny, veldokumenteret viden på sundhedsområdet til det bliver taget i brug i sundhedsvæsenet. Samtidig går udviklingen inden for behandling med personlig medicin, hvor man tilpasser behandlingen til den enkelte patient med den nyeste forskning, hurtigere og hurtigere.

For at komme videre med udbredelsen af personlig medicin til regionens sygehuse, har Sundhedsudvalget i Region Syddanmark derfor godkendt et forslag til etablering af ’Syddansk Datastøttecenter for Personlig Medicin’.

Poul-Erik Svendsen (S), formand for Sundhedsudvalget, ser mange spændende fremtidsperspektiver i behandling med personlig medicin:

– Alle relevante patienter i Region Syddanmark skal i fremtiden have mulighed for at modtage behandling, der er skræddersyet direkte til dem. Det vil både styrke og udvikle kvaliteten i den behandling, vi kan tilbyde syddanskerne, og på sigt vil det også hjælpe os i kampen mod nogle af de sygdomme, vi endnu ikke har knækket koden til.

Bedre behandlingsmuligheder

Det nye center vil bl.a. have speciallæger i genetik, som tager ud på regionens sygehuse for at rådgive og indgå i konkrete behandlingsforløb.

Helt konkret vil centerets læger f.eks. kunne deltage i en afdelings konference. På konferencen diskuterer lægerne de sundhedsfaglige udfordringer, der kan være omkring en patients behandling. På denne måde får sygehusene hjælp til at implementere personlig medicin i behandlingen.

Poul-Erik Svendsen siger:

– Centerets speciallæger vil i første omgang træde til med rådgivning om behandling med personlig medicin til patienter, hvor problemstillinger om genetik er størst, f.eks. inden for kræftområdet, graviditet og for tidligt fødte, psykiatrien og hjerteområdet.

Fremtidens patientbehandling

Med ’Syddansk Datastøttecenter for Personlig Medicin’ udbygger regionen det arbejde om personlig medicin, der også er sat i gang nationalt med oprettelsen af det Nationale Genom Center, og datastøttecenteret er et ud af fire på nationalt plan.

Det nye center kommer desuden til at arbejde tæt sammen med forskerenheden OPEN, som siden 2008 har hjulpet sundhedsforskere i regionen med bl.a. dataindsamling, analyse og godkendelser. Derudover skal centerets speciallæger også bruge deres besøg på sygehusene til at identificere muligheder for forskningsprojekter:

– Når centerets speciallæger indgår i behandlingen af patienter ude på sygehusene, får de en vigtig viden om personlig medicin, som de kan tage med tilbage til centeret og igangsætte forskning omkring. Alt sammen noget, der kan være med til at bringe fremtidens skræddersyede patientbehandling i Region Syddanmark helt i front, siger Poul-Erik Svendsen.

Fakta:

’Syddansk Datastøttecenter for Personlig Medicin’ oprettes i foråret 2021. Centeret får adresse på Odense Universitetshospital.

Centeret er et af i alt fire datastøttecentre, der oprettes i Danmark.

Der er fast afsat 5 mio. kr. årligt fra 2020. Derudover er der i 2020 afsat en pulje på 10 mio. kr. over to år til udvikling og forskning i personlig medicin.

Midlerne til det nye center kommer fra regionens budgetaftale 2020.

Ud over samarbejdet om personlig medicin med de fire somatiske sygehusenheder og psykiatrien, vil OPEN, Klinisk Genom Center, PREmedico, Center for Fælles Beslutningstagning og Syddansk Universitet også blive tilknyttet centeret.