Af Redaktionen

I Sønderjylland bliver der færre og færre unge i de kommende år. Den udvikling kan betyde, at landsdelen mister ungdomsuddannelser. For at være på forkant med udviklingen kortlægger Region Syddanmark nu problemet og inviterer kommuner og uddannelser til samarbejde.

Antallet af unge har været for nedadgående i store dele af landet i de senere år, og den udvikling forventes at fortsætte frem mod 2030. Alene i Syddanmark lyder prognoserne, at der i 2030 vil være 14.000 færre unge end i 2010. Og Sønderjylland er et af de steder, hvor udviklingen er særlig udtalt.

Vigtigt at sikre adgang til uddannelse

Udvalgsformand Tage Petersen (V), Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, udtaler:

– Derfor sætter vi nu ekstra lys på Sønderjylland, kortlægger problemet og inviterer til dialog om at finde løsninger gennem samarbejde. For det er et mål for regionen, at der skal være adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen.

Helt konkret besluttede regionsrådet mandag at sætte gang i et projekt ”Uddannelseslandskabet i Sønderjylland”, som kortlægger forhold og vilkår omkring uddannelserne i de fire sønderjyske kommuner; Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa.

Ny viden skal bidrage til løsning

Kortlægningen skal give regionen det bedst mulige udgangspunkt for at koordinere ungdomsuddannelserne og den almene voksenundervisning i det sønderjyske. Det gælder fx i forhold til at styre antal og fordeling af elever, campussamarbejder og hvor uddannelsesudbuddene skal ligge i Sønderjylland.

– Vi sætter det lange lys på og kigger på de muligheder, vi har for at bevare udbuddet af ungdomsuddannelser. For det skal være sådan, at de unge skal kunne tage en ungdomsuddannelse i deres nærområde – også i Sønderjylland – om fem, 10 og 15 år, slår Tage Petersen fast.

Regionen inviterer til samarbejde

Når kortlægningen er afsluttet senere på året, vil regionen invitere de sønderjyske uddannelsesinstitutioner og kommuner til et dialogmøde om resultaterne. Her vil man også afsøge muligheder for eventuelle samarbejdsmuligheder, der kan være med til at sikre adgangen til uddannelse i årene fremover for de unge sønderjyder.